Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Thực trạng và Giải pháp nâng cao hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Sài GònPhòng giao dịch Tân Định

Được đăng lên bởi Kenvin SH
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 12962 lần   |   Lượt tải: 43 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Thực trạng và Giải pháp nâng cao hoạt động
thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng
chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Sài GònPhòng giao dịch Tân Định
SVTH : Đặng Huỳnh Diễm Thi
MSSV: 09065122
LỚP: KT09-NT
KHÓA: 2009-2013

TP HCM, THÁNG 08 NĂM 2012

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian hai tháng thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Sài Gòn-Phòng giao dịch Tân Định, em đã nhận
được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo,đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình
của các anh chị, các cô chú ,chính sự giúp đỡ đó đã giúp em hoàn thiện và nắm bắt
những kiến thức thực tế về nghiệp vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng
từ nói riêng cũng như nghiệp vụ thanh toán quốc tế nói chung. Những kiến thức
thực tế này sẽ là hành trang ban đầu cho quá trình công tác, làm việc sau này của
em. Vì vậy, em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban lãnh đạo Phòng giao
dịch, tới toàn thể cán bộ Phòng giao dịch về sự giúp đỡ tận tình của các anh chị,các
cô chú trong thời gian em thực tập vừa qua.
Qua đây, em xin chúc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt
Nam-Chi nhánh Sài Gòn-Phòng giao dịch Tân Định ngày càng phát triển, kính chúc
các anh chị,các cô chú luôn thành đạt trên cương vị công tác của mình
Cuối cùng, em xin trân trọng cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ, hướng dẫn tận
tình của các thầy cô giáo trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trong suốt quá trình
em học tập và nghiên cứu .Nhờ sự chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy cô, em đã có
được những kiến thức quý báu về cách thức nghiên cứu vấn đề cũng như nội dung
của báo cáo thực tập. Qua đó, mà em có thể hoàn thành tốt chuyên đề thực tập tốt
nghiệp này.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM

.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Thực trạng và Giải pháp nâng cao hoạt động
thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng
chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Sài Gòn-
Phòng giao dịch Tân Định
SVTH : Đặng Huỳnh Diễm Thi
MSSV: 09065122
LỚP: KT09-NT
KHÓA: 2009-2013
TP HCM, THÁNG 08 NĂM 2012
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Thực trạng và Giải pháp nâng cao hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Sài GònPhòng giao dịch Tân Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Thực trạng và Giải pháp nâng cao hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Sài GònPhòng giao dịch Tân Định - Người đăng: Kenvin SH
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - Thực trạng và Giải pháp nâng cao hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Sài GònPhòng giao dịch Tân Định 9 10 763