Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng

Được đăng lên bởi Sory Idon'tlove
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 399 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời kì mở của hội nhập kinh tế Thế Giới, Việt Nam cân phải phát triển hơn để
xứng đáng với tầm cở quốc tế, xây dựng Việt Nam to lớn vững mạnh hơn. Vì thế lực lượng
trẻ xây dựng đất nước, đặc biệt lực lượng sinh viên không những nắm vững kiến thức cơ
bản đã học mà còn cần phải nắm bắt thực tế xã hội bên ngoài.
Sau một thời gian miệt mài học tập dưới sự giảng dạy và giúp đỡ tận tinh của các
Thầy Cô Trường Đại học Duy Tân. Hơn nữa nay Em đã hoàn tất chương trình lý thuyết của
các môn cơ sở và các môn chuyên ngành Xây dụng dân dung & Công nghiệp, bậc Đại học.
Để trang bị them kiến thức thực tế chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp cũng như nắm bắt các thủ
tục, tiếp cận thực tế công việc tại công trình…..Nên Em cần phải tiếp cận thực tế tại các
công trường và đó là mục đích của việc thực tập lần này.
Em xin chân thành cảm ơn dưới sự hướng dẫn của Thầy:
+ Ths. Nguyễn Quốc Lâm
Đã hướng dẫn tận tình và sửa chữa những thiếu sót để Em có thể hoàn thiện thực tập
tốt nghiệp và hoàn thành tốt báo cáo này.
Em xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo & Cán bộ kĩ thuật Công ty TNHH Xây dựng &
Thương mại Hưng Thịnh Phát. Đã hướng dẫn Em nắm bắt được các thủ tục, quá trình
xây dựng hay vướng mắc ở đâu……trong quá trình xây dựng cũng như tiếp cận thực tế tại
công trường.
Vì thời gian có hạn và kinh nghiệm thực tế còn nhiều bỡ ngỡ nên việc tim hiểu và
nắm bắt công việc của Em còn hạn chế và thiếu sót. Vì vậy Em mong ban lãnh đạo Công ty
của như Thầy cô trông nhà Trường sẽ hướng dẫn them cho Em hớn
Một lần nữa Em xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng, ngày…….tháng……năm…….
Sinh viên

Nguyễn Văn Cường

PHẦN 1 :THỰC TẬP NGOÀI CÔNG TRÌNH
I. NHIỆM VỤ THỰC TẬP
1. Mụ c tiêu :
Giúp cho sinh viên có được cái nhìn tổng quát về công trình trong quá trình xây
dựng , bổ sung các kiến thức đã học được trong nhà trường. Nắm vững công tác giám
sát , tổ chức thi công , quá trình ,phương pháp tổ chức tiến hành các công đoạn thi
công công trình và vấn đề an tòan lao động tại công trình.
2. Phương pháp :
Sinh viên đươc quan sát , hướng dẫn từng phân đoạn của công trình , tùy theo đặc
II. SƠ LƯỢC VỂ CÔNG TRÌNH THỰC TẬP
. Tên, Chủ đầu tư , Đơn vị thi công và giám sát :
- Công trình : Khách sạn Hải Phòng
- Chủ đầu tư :
- Địa Chỉ : Số 41 – Võ Nguyên Giáp – TP. Đà Nẵng
- Đơn vị thi công : Công ty TNHH xây dựng & thương mại Hưng Thịnh Tài
2. Địa điểm xây dựng :
- Công trình nằm trên trục đường giao thông chính thuận lợi cho việc cung cấp vật
tư
và giao thông ngoài công trình.
- Hệ thông cấp điện , cấp nước tron...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời kì mở của hội nhập kinh tế Thế Giới, Việt Nam cân phải phát triển hơn đ
xứng đáng với tầm cở quốc tế, xây dựng Việt Nam to lớn vững mạnh hơn. Vì thế lực lượng
trẻ xây dựng đất nước, đặc biệt lực lượng sinh viên không những nắm vững kiến thức
bản đã học mà còn cần phải nắm bắt thực tế xã hội bên ngoài.
Sau một thời gian miệt mài học tập dưới sự giảng dạy giúp đỡ tận tinh của các
Thầy Cô Trường Đại học Duy Tân. Hơn nữa nay Em đã hoàn tất chương trình lý thuyết của
các môn cơ sở vàc môn chuyên ngành Xây dụng dân dung & Công nghiệp, bậc Đại học.
Để trang bị them kiến thức thực tế chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp cũng như nắm bắt các thủ
tục, tiếp cận thực tế công việc tại công trình…..Nên Em cần phải tiếp cận thực tế tại c
công trường và đó là mục đích của việc thực tập lần này.
Em xin chân thành cảm ơn dưới sự hướng dẫn của Thầy:
+ Ths. Nguyễn Quốc Lâm
Đã hướng dẫn tận tình và sửa chữa những thiếu sót để Em thể hoàn thiện thực tập
tốt nghiệp và hoàn thành tốt báo cáo này.
Em xin cảm ơn đến Ban lãnh đạo & Cán bộ thuật Công ty TNHH Xây dựng &
Thương mại Hưng Thịnh Phát. Đã hướng dẫn Em nắm bắt được các thủ tục, quá trình
xây dựng hay vướng mắc đâu……trong quá trình xây dựng cũng như tiếp cận thực tế tại
công trường.
thời gian hạn kinh nghiệm thực tế còn nhiều bỡ ngỡ nên việc tim hiểu
nắm bắt công việc của Em còn hạn chế và thiếu sót. Vì vậy Em mong ban lãnh đạo Công ty
của như Thầy cô trông nhà Trường sẽ hướng dẫn them cho Em hớn
Một lần nữa Em xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng, ngày…….tháng……năm…….
Sinh viên
Nguyễn Văn Cường
Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng - Người đăng: Sory Idon'tlove
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng 9 10 203