Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tình hình sau Tết nguyên đán Ât Mùi 2015

Được đăng lên bởi tamvpdu-tanlap
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ HUYỆN BÁ THƯỚC
ĐẢNG UỶ XÃ TÂN LẬP
*
Số: 03 - BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Lập, ngày 25 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO
Tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.
---Thực hiện nội dung Chỉ thị số 30 - CT/HU ngày 03/02/2015 của Huyện uỷ Bá
Thước về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Ất mùi 2015.
Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã ban hành Chỉ thị số 05 - CT/ĐU, ngày 09 tháng
02 năm 2015 để triển khai và chỉ đạo các ngành, các cấp bảo đảm các điều kiện để
nhân dân trong xã đón Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, lành mạnh, an toàn và
tiết kiệm.
Đảng uỷ xã Tân Lập tổng hợp, báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên
đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn xã như sau:
1. Về tình hình kinh tế:
+ Trồng trọt: Làm tốt công tác chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Chiêm Xuân năm
2015 đến các thôn bản bằng các hình thức, kế hoạch sản xuất, tuyên truyền, vận động
nhân dân cấy hết diện tích không để đất trống.
- Khối lượng giống đã gieo mạ: 1.127 Kg, trong đó: Lúa lai là 867 Kg; Lúa
thuần là 260 Kg;
- Khối lượng mạ chết rét: Không
- Khối lượng mạ già không cấy được: Không
- Tổng diện tích cấy vụ Chiêm Xuân: 32,15 ha = 96.54%KH;
- Diện tích đã cấy: 32,15 ha trong đó:
- Diện tích lúa cấy hàng dọc, hàng hẹp là: 30,77 ha = 95,7%KH;
+ Chăn nuôi: Triển khai kịp thời các biện pháp chống rét, chống dịch bệnh để
bảo vệ đàn gia xúc, gia cầm. Tính đến 25/02/2015 số lượng gia xúc chết do dịch bệnh
trên địa bàn xã là 03 con.
+ Lâm nghiệp: Tập chung tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng
cháy chữa cháy rừng do đó trên địa bàn không xảy ra vụ nào.
- Phát động tết trồng cây: Số cây đã trồng tại cơ quan, công sở, các trường học,
các thôn là 120 cây bằng 60 % kế hoạch.
2. Về chính sách xã hội:
a/ Quà của Trung ương: có 66 xuất cho các đối tượng mẹ VNAH, TB, Tuất
liệt sỹ,thờ cúng. Trong đó:
+ 4 xuất = 400.000đ/xuất = 1.600.000đ;
+ 62 xuất = 200.000đ/xuất = 12.400.000đ;
- Tổng số tiền =14.000.000đ;
b/ Quà Tỉnh: tổng 120 xuất;
- Trong đó 70 xuất cho đối tượng mẹ VNAH, TB, Tuất liệt sỹ, thờ cúng.
+ Thương Binh: 01 xuất (Tỉnh+ huyện+ xã trao);

+ 69 xuất bằng hiện vật.
c/ Quà huyện: có 10 xuất, trong đó:
+ Đối tượng chính sách tiêu biểu: 2 xuất = 200.000đ/xuất= 400.000đ
+ Quà bà mẹ VNAH: 2 xuất x 200.000đ/xuất = 400.000đ
+ Đảng viên 60 năm tuổi đảng trở lên: 01 xuất = 200.000đ
+ Quà cho các cụ tròn 100 tuổi: 01 xuất = 500.000đ + 5m vải lụa đỏ;
+ Quà cho các cụ 90 tuổi: 03 xuất X 400.000đ/xuất = 1.200.000đ;
+ Quà cho đối tượng CĐHH; 02 xuất x 500.000đ/xuất = hiện vật;
d/ Quà các...
ĐẢNG BỘ HUYỆN BÁ THƯỚC
ĐẢNG UỶ XÃ TÂN LẬP
*
Số: 03 - BC/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Lập, ngày 25 tháng 02 năm 2015
BÁO CÁO
Tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.
----
Thực hiện nội dung Chỉ thị s30 - CT/HU ngày 03/02/2015 của Huyện uỷ Bá
Thước về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Ất mùi 2015.
Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã ban hành Chỉ thị số 05 - CT/ĐU, ngày 09 tháng
02 năm 2015 để triển khai chỉ đạo các ngành, c cấp bảo đảm các điều kiện để
nhân dân trong đón Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 vui ơi, lành mạnh, an toàn
tiết kiệm.
Đảng uỷ xã Tân Lập tổng hợp, báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên
đán Ất Mùi 2015 trên địa bàn xã như sau:
1. Về tình hình kinh tế:
+ Trồng trọt: m tốt công tác chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ Chiêm Xuân năm
2015 đến các thôn bản bằng các hình thức, kế hoạch sản xuất, tuyên truyền, vận động
nhân dân cấy hết diện tích không để đất trống.
- Khối ợng giống đã gieo mạ: 1.127 Kg, trong đó: Lúa lai 867 Kg; Lúa
thuần là 260 Kg;
- Khối lượng mạ chết rét: Không
- Khối lượng mạ già không cấy được: Không
- Tổng diện tích cấy vụ Chiêm Xuân: 32,15 ha = 96.54%KH;
- Diện tích đã cấy: 32,15 ha trong đó:
- Diện tích lúa cấy hàng dọc, hàng hẹp là: 30,77 ha = 95,7%KH;
+ Chăn nuôi: Triển khai kịp thời các biện pháp chống rét, chống dịch bệnh để
bảo vệ đàn gia xúc, gia cầm. Tính đến 25/02/2015 số lượng gia xúc chết do dịch bệnh
trên địa bàn xã là 03 con.
+ Lâm nghiệp: Tập chung tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng
cháy chữa cháy rừng do đó trên địa bàn không xảy ra vụ nào.
- Phát động tết trồng cây: Số cây đã trồng tại cơ quan, công sở, các trường học,
các thôn là 120 cây bằng 60 % kế hoạch.
2. Về chính sách xã hội:
a/ Quà của Trung ương: 66 xuất cho các đối tượng mẹ VNAH, TB, Tuất
liệt sỹ,thờ cúng. Trong đó:
+ 4 xuất = 400.000đ/xuất = 1.600.000đ;
+ 62 xuất = 200.000đ/xuất = 12.400.000đ;
- Tổng số tiền =14.000.000đ;
b/ Quà Tỉnh: tổng 120 xuất;
- Trong đó 70 xuất cho đối tượng mẹ VNAH, TB, Tuất liệt sỹ, thờ cúng.
+ Thương Binh: 01 xuất (Tỉnh+ huyện+ xã trao);
Báo cáo tình hình sau Tết nguyên đán Ât Mùi 2015 - Trang 2
Báo cáo tình hình sau Tết nguyên đán Ât Mùi 2015 - Người đăng: tamvpdu-tanlap
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Báo cáo tình hình sau Tết nguyên đán Ât Mùi 2015 9 10 264