Ktl-icon-tai-lieu

BCTT Thông tin di động

Được đăng lên bởi Lâm Phong
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1537 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN
DI ĐỘNG TẾ BÀO
1. Sự phát triển của các dịch vụ tế bào (Tổ ong- Cellular)
Năm 1946, hệ thống điện thoại di động thương mại đầu tiên đã được
đưa vào hoạt động ở thành phố Saint Louis- Hoa Kỳ, sử dụng băng tần 150
MHz với khoảng cách kênh là 60 KHz và số lượng kênh bị hạn chế chỉ tới 3.
Tuy nhiên dịch vụ này vừa chỉ mới bắt đầu thì những nhược điểm cố hữu
của nó đã bộc lộ. Tất nhiên nhược điểm chính là do những nguyên nhân về
can nhiễu cùng kênh nên đòi hỏi phải phân cách về mặt vật lý quá lớn.
Năm 1947, phòng thí nghiệm điện thoại Bell bắt đầu bắt tay vào khảo
sát một khái niệm tái sử dụng tần số nhờ sử dụng các tế bào nhỏ (cell) với
các máy di động công suất thấp. Các tế bào này có thể liên kết với nhau nhờ
sử dụng một máy tính, cho phép thuê bao có thể di động trong khi số lượng
thuê bao cùng một lúc gia tăng đáng kể mà hệ thống vẫn có thể phục vụ
được. Tuy nhiên, thực tế các nước khác đã đưa mạng tế bào hoạt động như
một dịch vụ thương mại trước cả Hoa Kỳ. Cụ thể, dịch vụ mạng tế bào
thương mại đầu tiên được bắt đầu ở Nhật Bản vào năm 1979. Và rất nhanh
sau đó nó được phát triển ở nhiều khác trên thế giới.
Mặc dù các dịch vụ mạng tế bào phát triển rất mạnh, nhưng không hề
có khả năng tương hợp giữa các dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống ở
Hoa Kỳ dựa trên thiết kế ban đầu của AT&T và Motorola, được gọi là
AMPS
(Advanced Mobile Phone Service- dịch vụ điện thoại di động
tiên tiến). AMPS được sử dụng ở khoảng 70 nước khác trên thế giới và nó là
tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Ngoài ra phải kể đến một số
các tiêu chuẩn thông dụng khác là: NMT (Nordic Mobile Telephone- điện
thoại di động Bắc Âu), TACS (Total Access Communications Service- dịch
vụ truyền thông hoàn toàn truy nhập) và hệ thống GSM (Global System for
Mobile- hệ thống di động toàn cầu). Hệ thống NMT ban đầu đã được thiết
kế cho các mạng tương đối nhỏ gồm 20.000- 30.000 thuê bao và cung cấp
180 kênh, mỗi kênh sử dụng dải thông 25 hoặc 30 KHz trong dải tần 450
MHz. Một thế hệ sau này của NMT cung cấp dung lượng lớn hơn ở dải tần
900 MHz, nó có khả năng cung cấp 1.000 kênh, mỗi kênh sử dụng dải thông
25 KHz hoặc 2.000 kênh, mỗi kênh có dải thông12,5 KHz. Và hiện tại có
khoảng 30 nước đã sử dụng hệ thống NMT. Hệ thống TACS được sử dụng ở
Châu Âu, Anh Quốc và khoảng vài chục nước khác. Một dạng chuyển hoá
của TACS được sử dụng ở Nhật Bản gọi là JTACS, cung cấp 1.320 kênh,

mỗi kênh chiếm dải thông 25 KHz. Còn sự ra đời của GSM có thể nói là do
các...
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN
DI ĐỘNG TẾ BÀO
1. Sự phát triển của các dịch vụ tế bào (T ong- Cellular)
m 1946, hệ thống điện thoại di động thương mi đầu tiên đã được
đưa vào hoạt động thành ph Saint Louis- Hoa Kỳ, sử dụng ng tần 150
MHz với khoảng cách kênh là 60 KHz và số lượng kênh bị hạn chế chỉ tới 3.
Tuy nhiên dịch vụ này vừa chỉ mi bắt đầu t những nhược điểm cố hữu
của đã bộc lộ. Tất nhiên nhược đim chính do những nguyên nhân về
can nhiễu cùng kênh nên đòi hỏi phải phân ch về mặt vật lý quá lớn.
m 1947, phòng tnghiệm đin thoại Bell bắt đầu bắt tay vào khảo
sát mt khái niệm i sử dụng tần số nhsử dụng các tế bào nhỏ (cell) với
các máy di động ng suất thấp. Các tế o này thliên kết với nhau nhờ
sử dụng một máy tính, cho phép thuê bao thể di động trong khi slượng
thuê bao cùng một lúc gia tăng đáng kể hệ thống vẫn thể phục vụ
được. Tuy nhiên, thực tế các nước khác đã đưa mạng tế bào hoạt động như
mt dịch vụ thương mại trước cả Hoa Kỳ. Cụ thể, dịch vụ mạng tế bào
thương mại đầu tiên được bắt đầu Nhật Bản vào m 1979. rất nhanh
sau đó nó được phát trin ở nhiều khác trên thế giới.
Mặc các dịch vụ mạng tế bào phát triển rất mạnh, nhưng không h
khnăng tương hợp giữa các dịch vụ trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống
Hoa Kỳ dựa trên thiết kế ban đầu của AT&T Motorola, được gọi
AMPS (Advanced Mobile Phone Service- dịch vụ điện thoại di động
tiên tiến). AMPS được sử dụng ở khoảng 70 nước khác trên thế giới và
tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Ngoài ra phải kể đến một s
các tiêu chuẩn thông dụng khác : NMT (Nordic Mobile Telephone- đin
thoại di động Bắc Âu), TACS (Total Access Communications Service- dịch
vụ truyền thông hoàn toàn truy nhập) và hệ thống GSM (Global System for
Mobile- hệ thống di động toàn cầu). Hệ thống NMT ban đầu đã được thiết
kế cho các mạng ơng đối nhỏ gồm 20.000- 30.000 thuê bao và cung cấp
180 kênh, mỗi nh sử dụng dải thông 25 hoặc 30 KHz trong dải tần 450
MHz. Một thế hệ sau này của NMT cung cấp dung lượng lớn hơn dải tần
900 MHz, nó có khả năng cung cấp 1.000 kênh, mỗi kênh sử dụng dải thông
25 KHz hoặc 2.000 kênh, mỗi nh dải thông12,5 KHz. hiện tại
khoảng 30 nước đã sử dụng hệ thống NMT. Hệ thống TACS được sử dụng ở
Châu Âu, Anh Quốc và khoảng vài chục nước khác. Một dạng chuyển hoá
của TACS được sdụng Nhật Bản gọi JTACS, cung cấp 1.320 kênh,
BCTT Thông tin di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BCTT Thông tin di động - Người đăng: Lâm Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
BCTT Thông tin di động 9 10 64