Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi Love Ngok Xit
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ


BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN – THIẾT KẾ SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MINH XUÂN

GVHD:
SVTH:
MSSV:

TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014

...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN – THIẾT KẾ -
SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI MINH XUÂN
GVHD:
SVTH:
MSSV:
TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2014
Bìa - Người đăng: Love Ngok Xit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa 9 10 855