Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi pethuykt95
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN


ĐỀ TÀI: XĂNG SINH HỌC E5

GVHD: Hoàng Văn Huệ
Nhóm: 14
Lớp : 04ĐHHH

TP.HCM., tháng 5 năm 2015.

...
B CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN
ĐỀ TÀI
: NG SINH HỌC E5
GVHD: Hoàng Văn Huệ
Nhóm: 14
Lớp : 04ĐHHH
TP.HCM., tháng 5 năm 2015.
Bìa - Người đăng: pethuykt95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa 9 10 215