Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi truongdieulinhhd94
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giảng viên hướng dẫn:Đỗ Xuân Chợ
Sinh viên thực hiện:Trần Đại Nghĩa
Nguyễn Huy Việt Khoa
Uông Thanh Tùng
Nguyễn Đức Xuân
Nguyễn Thanh Tùng
Bùi Tự Đức
Lớp:1210A01

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Hà Nội - Năm 2014

...
Hà Nội - Năm 2014
Giảng viên hướng dẫn:Đỗ Xuân Chợ
Sinh viên thực hiện:Trần Đại Nghĩa
Nguyễn Huy Việt Khoa
Uông Thanh Tùng
Nguyễn Đức Xuân
Nguyễn Thanh Tùng
Bùi Tự Đức
Lớp:1210A01
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Bìa - Trang 2
Bìa - Người đăng: truongdieulinhhd94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa 9 10 534