Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi Ngocthanh Huynh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG NAM

BÀI THU HOẠCH
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
ĐỀ TÀI:

Nội dung mục tiêu đẩy mạnh CNH – HĐH thời kì quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Người thực hiện: Lê Bình
Đơn vị: UBND xã Phước Hiệp
Lớp: Trung Cấp Lí Luận Chính Trị Hành Chính K76

Quảng Nam, tháng 9 năm 2014

...
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH QUẢNG NAM
BÀI THU HOẠCH
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
ĐỀ TÀI:
Nội dung mục tiêu đẩy mạnh CNH – HĐH thời kì quá
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Người thực hiện: Lê Bình
Đơn vị: UBND xã Phước Hiệp
Lớp: Trung Cấp Lí Luận Chính Trị Hành Chính K76
Quảng Nam, tháng 9 năm 2014
Bìa - Trang 2
Bìa - Người đăng: Ngocthanh Huynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa 9 10 690