Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi pink_phan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 214 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ MỚI
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN BÌNH MINH
TRONG GIAI ĐOẠN 2014 – 2016

Giáo viên hướng dẫn: Th.Sỹ Trương Lý Hoàng Phi
Sinh viên thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng
Mã số sinh viên: 31101020863
Lớp: QT04 – K36

TP.HỒ CHÍ MINH, 29/03/2014

...
ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NHÂN SỰ MỚI
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN BÌNH MINH
TRONG GIAI ĐOẠN 2014 – 2016
Giáo viên hướng dẫn: Th.Sỹ Trương Lý Hoàng Phi
Sinh viên thực hiện: Phan Thị Mỹ Phụng
Mã số sinh viên: 31101020863
Lớp: QT04 – K36
TP.HỒ CHÍ MINH, 29/03/2014
Bìa - Người đăng: pink_phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa 9 10 681