Ktl-icon-tai-lieu

bìa

Được đăng lên bởi minhhuy-doan96
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC
KHOA HÓA HỌC
BỘ MÔN HÓA VÔ CƠ
----------

Bài 1: CÁC KIM LOẠI KIỀM

Sinh viên thực hiện:
Đoàn Minh Huy

Giảng viên giảng dạy:
Đặng Xuân Tín

Huế - 3/2016

Bài 1: Các kim loại kiềm

Copyright ©

2016

Bài 1: CÁC KIM LOẠI KIỀM

minhhuy.doan96@gmail.com

Trang 1

...
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC
KHOA HÓA HỌC
BỘ MÔN HÓA VÔ CƠ
----- -----
Bài 1: CÁC KIM LOI KIM
Sinh viên thực hiện: Giảng viên giảng dạy:
Đoàn Minh Huy Đặng Xuân Tín
Huế - 3/2016
bìa - Trang 2
bìa - Người đăng: minhhuy-doan96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bìa 9 10 690