Ktl-icon-tai-lieu

Bìa

Được đăng lên bởi dongco96
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠI:
CÔNG TY CỔ PHẦN TASKE
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS.MAI THANH HÙNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC BÍCH
CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ
LỚP: DHKQ7A
MSSV: 11041351
NIÊN KHÓA: 2011 – 2015

TP.HCM, tháng 5 năm 2015

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TẠI:
CÔNG TY CỔ PHẦN TASKE
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS.MAI THANH HÙNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN LÊ HỒNG NGỌC BÍCH
CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ
LỚP: DHKQ7A
MSSV: 11041351
NIÊN KHÓA: 2011 – 2015
TP.HCM, tháng 5 năm 2015
Bìa - Người đăng: dongco96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa 9 10 476