Ktl-icon-tai-lieu

bìa

Được đăng lên bởi Bin Bin
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 20 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦ CHI
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN XƠ
-------***-------

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
CHO HỌC SINH

GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HƯƠNG

NĂM HỌC: 2014-2015

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỦ CHI
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN XƠ
-------***-------
VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
CHO HỌC SINH
GIÁO VIÊN: ĐẶNG THỊ HƯƠNG
NĂM HỌC: 2014-2015
bìa - Người đăng: Bin Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bìa 9 10 795