Ktl-icon-tai-lieu

bìa

Được đăng lên bởi Sơn Văn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 36 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

KHOA CƠ KHÍ
----------

ĐỒ ÁN
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Sĩ
Sinh viên thực hiện: Hà Nhật Thanh MSSV: 1151CK0121
Phạm Duy Linh MSSV: 1151CK0107
Lớp:

CD11CKM3

...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
KHOA CƠ KHÍ
----------
ĐỒ ÁN
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
Giáo viên hướng dẫn: Trần Đình Sĩ
Sinh viên thực hiện: H Nht Thanh MSSV: 1151CK0121
Ph'm Duy Linh MSSV: 1151CK0107
Lớp: CD11CKM3
bìa - Trang 2
bìa - Người đăng: Sơn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bìa 9 10 856