Ktl-icon-tai-lieu

bìa bài báo cáo

Được đăng lên bởi tamnguyen1198
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

KHOA LỊCH SỬ
---  ---

TIỂU LUẬN
GIẢI PHÁP NÀO CHO BÀI TOÁN VẤN ĐỀ VIỆC
LÀM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Giáo viên hướng dẫn: TH.SĨ: LƯƠNG VĨNH AN
Sinh viên thực hiện : VÕ THỊ HUYỀN
Lớp
: 06SLS

Đà Nẵng: 12/2007

...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA LỊCH SỬ
- - - - - -
TIỂU LUẬN
GIẢI PHÁP NÀO CHO BÀI TOÁN VẤN ĐỀ VIỆC
LÀM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Giáo viên hướng dẫn: TH.SĨ: LƯƠNG VĨNH AN
Sinh viên thực hiện : VÕ THỊ HUYỀN
Lớp : 06SLS
Đà Nẵng: 12/2007
bìa bài báo cáo - Người đăng: tamnguyen1198
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bìa bài báo cáo 9 10 39