Ktl-icon-tai-lieu

bìa báo cáo

Được đăng lên bởi Con Bò Cười
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - KINH TẾ

--------

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài :
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐẮK LẮK
Sinh viên

: Vũ Thị Quỳnh Như

Chuyên ngành : Kế toán K39
Khóa học

: 2013 - 2016

Đắk Lắk, Tháng 4 năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - KINH TẾ

--------

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài :
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐẮK LẮK
Sinh viên

: Vũ Thị Quỳnh Như

Chuyên ngành : Kế toán K39
Khóa học

: 2013 - 2016

Đắk Lắk, Tháng 4 năm 2016

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
KHOA NGOẠI NGỮ - TIN HỌC - KINH TẾ
---- ----
BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài :
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH ĐẮK LẮK
Sinh viên : Vũ Thị Quỳnh Như
Chuyên ngành : Kế toán K39
Khóa học : 2013 - 2016
Đắk Lắk, Tháng 4 năm 2016
bìa báo cáo - Trang 2
bìa báo cáo - Người đăng: Con Bò Cười
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bìa báo cáo 9 10 155