Ktl-icon-tai-lieu

Bìa đẹp

Được đăng lên bởi Thỏ Ngọc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 824 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG
CHUYÊN ĐẾ TỐT NGHIỆP
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 TẠI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN CÀ PHÊ EAPOK, TỈNH ĐẮK LẮK
Sinh viên

:

Trần Minh Dũng

Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh thương mại
Khóa học

: 2011

Đắk Lắk, tháng 1 năm 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KINH TẾ

ĐỀ CƯƠNG
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 TẠI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH
VIÊN CÀ PHÊ EAPOK, TỈNH ĐẮK LẮK

Sinh viên

: Trần Minh Dũng

Chuyên ngành

: Quản trị Kinh doanh thương mại

GV hướng dẫn

: ThS. Phạm Thị Oanh

Đắk Lắk, tháng 1 năm 2015

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KINH TẾ
ĐỀ CƯƠNG
CHUYÊN ĐẾ TỐT NGHIỆP
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016 TẠI
CÔNG TY TRCH NHIM HU HẠN MT THNH
VIÊN C PHÊ EAPOK, TỈNH ĐẮK LẮK
Sinh viên : Trần Minh Dũng
Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh thương mại
Khóa học : 2011
Đắk Lắk, tháng 1 năm 2015
Bìa đẹp - Trang 2
Bìa đẹp - Người đăng: Thỏ Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa đẹp 9 10 615