Ktl-icon-tai-lieu

Bia luận văn đẹp

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 356 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
--------

BÀI TẬP LỚN SỨC BỀN TÀU THUY
ĐỀ TÀI: TÀU HÀNG 22500 T

GVHD: LÊ ĐỨC CẢNH
SVTH : NHÓM 1
LỚP : ND10

TP. Hồ Chí Minh, 10/20013

...




 
 !"#$
#%&&'((
)%*"
!%+,
  %),(
TP. Hồ Chí Minh, 10/20013
Bia luận văn đẹp - Trang 2
Bia luận văn đẹp - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bia luận văn đẹp 9 10 792