Ktl-icon-tai-lieu

Bia luận văn đẹp

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TIN HỌC
------

(GIẢNG DẠY VÀ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG
TƯ THỤC ĐỨC TRÍ)

Sinh viên thực hiện
: Đỗ Thị Bích Hà
Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Diệu Uyên
Lớp
: 021CTT01

- Đà Nẵng, 4/2006 -

...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TIN HỌC
------
(GIẢNG DẠY VÀ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG
TƯ THỤC ĐỨC TRÍ)
Sinh viên thực hiện : Đỗ Thị Bích Hà
Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Diệu Uyên
Lớp : 021CTT01
- Đà Nẵng, 4/2006 -
Bia luận văn đẹp - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bia luận văn đẹp 9 10 39