Ktl-icon-tai-lieu

Bia luận văn đẹp

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TIN HỌC

----

GIẢNG DẠY VÀ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ

Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Diệu Uyên
Sinh viên thực hiện : Võ Thị Hào
Lớp
: 021CTT01

- Đà Nẵng, 4/06 -

...
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TIN HỌC
----
GIẢNG DẠY VÀ VIẾT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ LƯƠNG TẠI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ
Giáo viên hướng dẫn : Trần Thị Diệu Uyên
Sinh viên thực hiện : Võ Thị Hào
Lớp : 021CTT01
- Đà Nẵng, 4/06 -
Bia luận văn đẹp - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bia luận văn đẹp 9 10 120