Ktl-icon-tai-lieu

Bia luận văn đẹp 1

Được đăng lên bởi 1992quocviet1992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ ĐÓNG MỚI
ĐỀ TÀI: LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG
ĐOẠN BUỒNG MÁY
GVHD: ThS. HUỲNH VĂN CHÍNH
SVTH:

ĐẶNG VĂN DŨNG
TẠ QUANG VINH
NGUYỄN HỮU BÌNH
TRẦN DUY KHÁNH
TRẦN QUỐC VIỆT
NGUYỄN MINH ĐĨNH
TẠ QUANG VINH
LÊ VĂN CHÍ

Hồ Chí Minh, tháng 01, năm 2014.

...
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ ĐÓNG MỚI
ĐỀ TÀI: LẬP QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ TỔNG
ĐOẠN BUỒNG MÁY
GVHD: ThS. HUỲNH VĂN CHÍNH
SVTH: ĐẶNG VĂN DŨNG
TẠ QUANG VINH
NGUYỄN HỮU BÌNH
TRẦN DUY KHÁNH
TRẦN QUỐC VIỆT
NGUYỄN MINH ĐĨNH
TẠ QUANG VINH
LÊ VĂN CHÍ
Hồ Chí Minh, tháng 01, năm 2014.
Bia luận văn đẹp 1 - Trang 2
Bia luận văn đẹp 1 - Người đăng: 1992quocviet1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bia luận văn đẹp 1 9 10 319