Ktl-icon-tai-lieu

bìa ngoài cho bài báo cáo

Được đăng lên bởi nguyentram0294
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần


 BÁO CÁO THỰC TẬP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

HOÏ TEÂN SVTT

:

NGUYEÃN NGOÏC TRAÂM

LÔÙP

:

TC12_KT1

KHOÙA

:

2012-2014

GVHD

:

LEÂ THÒ KIM HUEÄ

ÑVTT

:

CÔNG TY TNHH THIÊN QUANG



 BÁO CÁO THỰC TẬP XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

HOÏ TEÂN SVTT

:

NGUYEÃN NGOÏC TRAÂM

LÔÙP

:

TC12_KT1

KHOÙA

:

2012-2014

GVHD

:

LEÂ THÒ KIM HUEÄ

ÑVTT

:

CÔNG TY TNHH THIÊN QUANG

...

BÁO CÁO TH C T P XÁC Đ NH K T QU KINH DOANH
CHUYÊN NGÀNH K TOÁN DOANH NGHI P
HOÏ TEÂN SVTT
LÔÙP
KHOÙA
GVHD
ÑVTT
:
:
:
:
:
NGUYEÃN NGOÏC TRAÂM
TC12_KT1
2012-2014
LEÂ THÒ KIM HUEÄ
CÔNG TY TNHH THIÊN QUANG
bìa ngoài cho bài báo cáo - Trang 2
bìa ngoài cho bài báo cáo - Người đăng: nguyentram0294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bìa ngoài cho bài báo cáo 9 10 691