Ktl-icon-tai-lieu

Bìa nhật ký thi công

Được đăng lên bởi thinhdong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM

NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH

:

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2

HẠNG MỤC

:

HỆ THỐNG ĐIỆN PHỤC VỤ THI CÔNG DỰ ÁN
NMNĐ THÁI BÌNH 2

TỔNG THẦU EPC

:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ
VIỆT NAM – BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN NMNĐ
THÁI BÌNH 2

NHÀ THẦU THI CÔNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN DẦU KHÍ
QUYỂN 02

THÁI BÌNH, THÁNG 11 NĂM 2011

...
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH : DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2
HẠNG MỤC : HỆ THỐNG ĐIỆN PHỤC VỤ THI CÔNG DỰ ÁN
NMNĐ THÁI BÌNH 2
TỔNG THẦU EPC : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ
VIỆT NAM – BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN NMNĐ
THÁI BÌNH 2
NHÀ THẦU THI CÔNG : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN DẦU KHÍ
QUYỂN 02
Bìa nhật ký thi công - Trang 2
Bìa nhật ký thi công - Người đăng: thinhdong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa nhật ký thi công 9 10 28