Ktl-icon-tai-lieu

Bìa sáng kiến kinh nghiệm

Được đăng lên bởi Thuong Truong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN CẦU NGANG

TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:PHƯƠNG PHÁP HỌC TÍCH
CỰC MÔN SINH HỌC 7

GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ KIM LIÊN
ĐƠN VỊ

: TRƯỜNG THCS THUẬN HÒA

Năm học 2014 – 2015

...
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HUYỆN CẦU NGANG
TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:PHƯƠNG PHÁP HỌC TÍCH
CỰC MÔN SINH HỌC 7
GIÁO VIÊN : TRẦN THỊ KIM LIÊN
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS THUẬN HÒA
Năm học 2014 – 2015
Bìa sáng kiến kinh nghiệm - Người đăng: Thuong Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bìa sáng kiến kinh nghiệm 9 10 268