Ktl-icon-tai-lieu

Bìa tiểu luận

Được đăng lên bởi tuyetchinh180894
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA KINH TẾ


TIỂU LUẬN MÔN LÝ THUYẾT
TIỀN TỆ
Đề tài: Tìm hiểu các chính sách lãi suất
trong từng thời kỳ của hệ thống ngân
hàng Việt Nam từ năm 2008 đến nay.

Giảng viên hướng dẫn : Vũ Ngọc Thịnh.
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Tuyết Chinh
Lớp
: CĐKT BK57.
MSSV
: 1214010017

...
B GIO DC V ĐO TO
TRƯỜNG ĐI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT
KHOA KINH TẾ
TIỂU LUẬN MÔN LÝ THUYẾT
TIỀN TỆ
Đề tài: Tìm hiểu các chính sách lãi suất
trong từng thời kỳ của hệ thống ngân
hàng Việt Nam từ năm 2008 đến nay.
Giảng viên hướng dẫn : Vũ Ngọc Thịnh.
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Tuyết Chinh
Lớp : CĐKT BK57.
MSSV : 1214010017
Bìa tiểu luận - Trang 2
Bìa tiểu luận - Người đăng: tuyetchinh180894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bìa tiểu luận 9 10 598