Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản bãi miễn kế toán

Được đăng lên bởi Hoang Huong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔI
BÀN TAY VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
chi nhánh Thanh Xuân

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔI BÀN TAY VIỆT
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Minh .
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 6 Tổ 70 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Điện thoại: 093 663 7386
Email: handsviet.jsc@gmail.com
Website: 
Số Tk: 102010001589164
Tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
Người đại diện; Nguyễn Thị Thu Minh
Chức vụ: Giám đốc
Nay xin thông báo với quý ngân hàng Công ty Cổ phần đôi bàn tay Việt quyết định
bãi miễn bà Nguyễn Thị Oanh số CMND: 162992426 do công an tỉnh Nam Định cấp
ngày 10/09/2012
Chức vụ: nhân viên kế toán
Đồng thời bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hương số CMND: 163026592 do công an tỉnh
Nam Định cấp ngày: 26/11/2006 làm nhân viên kế toán của Công ty tại thời điểm
ngày 01 tháng 12 năm 2014.
Rất mong quý ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho Hoàng Thị Hương trong các
việc liên quan tới ngân hàng.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội , ngày 3 tháng 12 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔI BÀN TAY
VIỆT
GIÁM ĐỐC

1

...
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔI
BÀN TAY VIỆT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO
Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam
chi nhánh Thanh Xuân
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔI BÀN TAY VIỆT
Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Minh . Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 6 Tổ 70 Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
Điện thoại: 093 663 7386 Email: handsviet.jsc@gmail.com
Website: www.handsviet.vn
Số Tk: 102010001589164
Tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân
Người đại diện; Nguyễn Thị Thu Minh
Chức vụ: Giám đốc
Nay xin thông báo với quý ngân hàng Công ty Cổ phần đôi bàn tay Việt quyết định
bãi miễn Nguyễn Thị Oanh số CMND: 162992426 do công an tỉnh Nam Định cấp
ngày 10/09/2012
Chức vụ: nhân viên kế toán
Đồng thời bổ nhiệm Hoàng Thị Hương số CMND: 163026592 do công an tỉnh
Nam Định cấp ngày: 26/11/2006 làm nhân viên kế toán của Công ty tại thời điểm
ngày 01 tháng 12 năm 2014.
Rất mong quý ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho Hoàng Thị Hương trong các
việc liên quan tới ngân hàng.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội , ngày 3 tháng 12 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔI BÀN TAY
VIỆT
GIÁM ĐỐC
1
Biên bản bãi miễn kế toán - Người đăng: Hoang Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản bãi miễn kế toán 9 10 976