Ktl-icon-tai-lieu

Biên Bản Bàn Giao Hàng Bảo Hành

Được đăng lên bởi haquangson1990
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Biên Bản Bàn Giao Hàng Bảo Hành
Tên khách hàng:
Địa Chỉ:
Điện Thoại:
TT

Người bán hàng
(ký ghi rõ họ tên)

Tên thiết bị

Kế toán
(ký ghi rõ họ tên)

SL

Ghi chú

Khách hàng
(ký ghi rõ họ tên)

...
Biên Bản Bàn Giao Hàng Bảo Hành
Tên khách hàng:
Địa Chỉ:
Điện Thoại:
TT Tên thiết bị SL Ghi chú
Người bán hàng Kế toán Khách hàng
(ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên)
Biên Bản Bàn Giao Hàng Bảo Hành - Người đăng: haquangson1990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên Bản Bàn Giao Hàng Bảo Hành 9 10 710