Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản bàn giao phòng học

Được đăng lên bởi leluongdn123
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2921 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGD HUYỆN ĐẮKR’LẤP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Trần Quốc Toản
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO PHÒNG HỌC
VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRONG PHÒNG HỌC
I/Thời gian và địa điểm:
Vào lúc 7 giờ 30 Phút, Ngày 19 tháng 8 năm 2014, tại phòng học lớp 8A1 và lớp 6A1
II/ Thành phần gồm có:
1. đ/c LÊ THỊ LƯỢNG
- Phó hiệu trưởng
2. đ/c ĐẬU ĐÌNH MINH - Nhân viên bảo vệ
3. đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan và Vũ Thị Lan - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1, 6A1
4. Cùng tất cả học sinh của lớp 6A1,8A1
III/Nội dung: Bàn giao phòng học và cơ sở vật chất trong phòng học.
Sau hơn 2 tháng nghỉ hè , để chuẩn tốt về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học
năm học 2014- 2015. Ban giám hiệu và hội cha mẹ phụ huynh học sinh trường THCS
Trần Quốc Toản đã tu sửa lại tất cả các phòng từ phòng học kiên cố và phòng học cấp 4
khang trang và sạch đẹp . Nay ban giám hiệu và hội phụ huynh học sinh của trường bàn
giao phòng học này cho lớp 9A1và lớp 6A1 Trong phòng học có những thiết bị sau:
TT

Tên thiết bị

Đơn vị
tính
Bộ

Số lượng

Chất lượng

24

Củ

1

Bàn ghế học sinh 2 chổ

2

Bàn ghế giáo viên.

Bộ

1

Tốt

3

Bảng chống loá

Cái

1

Tốt

4

Gía để dép.

Cái

1

Tốt

5

Bóng đèn .

Cái

2

Tốt

6

Cửa sổ

Cánh

12

Tốt

7

Cửa chính

Cánh

2

Tốt

8

Bảng điện

Bộ

1

Tốt

9

Rèm chen nắng

Cái

3

Tốt

10

Ghi chú

Sau khi kiểm tra và bàn giao thiết bị CSVC trong phòng . Ban giám hiệu trường và
hội cha mẹ học sinh trường yêu cầu các em học sinh của lớp phải giữ gìn tất cả các
thiết bị CSVC trong phòng học của lớp thật tốt , đảm bảo giữ phòng học sạch và đẹp,
không được làm bàn ghế hư hỏng, không làm vở cửa kính , không làm bẩn lên tường,
Không được viết vẽ bậy trong phòng học cũng như ở trên bàn ghế, không làm rách rèm
che nắng, không làm gảy giá để dép v.v… . Nếu phòng học của lớp nào mà không
chấp hành các yêu cầu trên( xẩy ra mất mát , hư hỏng) thì lớp đó phải hoàn toàn chịu
trách nhiệm sửa chữa hoặc đền bù.
Biên bản này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau , Nhà trường giữ 1 bản, lớp
8A1 giữ 1 bản, Lớp 6A1 giữ 1 bản.
Biên bản kết thúc vào lúc 7 giờ 40 phút cùng ngày./.
Nghĩa Thắng , ngày 19 tháng 8 năm 2014
P.hiệu trưởng

GVCN 8A1

LÊ THỊ LƯỢNG

Nguyễn T Ngọc Lan

GVCN 6A1

Vũ Thị Lan

Bảo vệ

Đậu Đình Minh

PGD HUYỆN ĐẮKR’LẤP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Trần Quốc Toản
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO PHÒNG HỌC
VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRONG PHÒNG HỌC
I/Thời gian và địa điểm:
Vào lúc 8 giờ 45 Phút, Ngày 19 tháng 8 năm 2014, tại phòng học lớp...
PGD HUYỆN ĐẮKR’LẤP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Trần Quốc Toản Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO PHÒNG HỌC
VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRONG PHÒNG HỌC
I/Thời gian và địa điểm:
Vào lúc 7 giờ 30 Phút, Ngày 19 tháng 8 năm 2014, tại phòng học lớp 8A1 và lớp 6A1
II/ Thành phần gồm có:
1. đ/c LÊ THỊ LƯỢNG - Phó hiệu trưởng
2. đ/c ĐẬU ĐÌNH MINH - Nhân viên bảo vệ
3. đ/c Nguyễn Thị Ngọc Lan và Vũ Thị Lan - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1, 6A1
4. Cùng tất cả học sinh của lớp 6A1,8A1
III/Nội dung: Bàn giao phòng học và cơ sở vật chất trong phòng học.
Sau hơn 2 tháng nghỉ hè , để chuẩn tốt vsở vật chất phục vụ cho việc dạy và học
năm học 2014- 2015. Ban giám hiệu hội cha mẹ phụ huynh học sinh trường THCS
Trần Quốc Toản đã tu sa lại tất cả các phòng từ phòng học kiên cố và phòng học cấp 4
khang trang và sạch đẹp . Nay ban giám hiệu và hội phụ huynh học sinh của trường bàn
giao phòng học này cho lớp 9A1và lớp 6A1 Trong phòng học có những thiết bị sau:
TT Tên thiết bị Đơn vị
tính
Số lượng Chất lượng Ghi chú
1 Bàn ghế học sinh 2 chổ Bộ 24 Củ
2 Bàn ghế giáo viên. Bộ 1 Tốt
3 Bảng chống loá Cái 1 Tốt
4 Gía để dép. Cái 1 Tốt
5 Bóng đèn . Cái 2 Tốt
6 Cửa sổ Cánh 12 Tốt
7 Cửa chính Cánh 2 Tốt
8 Bảng điện Bộ 1 Tốt
9 Rèm chen nắng Cái 3 Tốt
10
Biên bản bàn giao phòng học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biên bản bàn giao phòng học - Người đăng: leluongdn123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Biên bản bàn giao phòng học 9 10 843