Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Được đăng lên bởi ngoclinhbmt-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 1 lần
UBND TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH & ĐT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cty. TNHH LÊ THANH

**********************

******

Quận 7 , Ngày 07 tháng 10 năm 2011

Số: ……./ CV – LT

BIÊN BẢN CUỘC HỌP


Thời gian: 9h ngày 07- 10-2011



Thành phần tham dự:
- Công ty Lê Thanh gồm Giám Đốc và các cán bộ kỉ thuật , môi trường.
- Trung tâm phục vụ khách hàng : PGĐ Tuấn và các quản lý khu phố :
anh Phước (quản lý toàn khu), anh Đệ (khu H), anh Đức (khu S).



Nội dung cuộc họp:
- Hai bên cùng trao đổi , thảo luận các vấn đề : vệ sinh đường phố , chăm
sóc cây xanh, thu gom rác và cách thức xử lý rác của công trình xây
dựng nhằm mục đích phục vụ tốt hơn cho cư dân Phú Mỹ Hưng.
- Công ty Lê Thanh sẽ cung cấp cho trung tâm phục vụ khách hàng các
vấn đề sau:

1.

Sơ đồ tổ chức từng khu : bao gồm đội trưởng , đội phó , tổ trưởng , số
điện thoại , diện tích các công viên nội khu , căn hộ ai phụ trách cụ thể.

2.

Lịch phun thuốc dệt côn trùng , diệt cỏ (có tên thuốc được phép sử dụng).

3.

Kế hoạch cắt cỏ - cắt cây – vận chuyển rác trong ngày.

4.

Lịch thu gom rác sinh hoạt theo giờ để tránh việc đặc rác trước cửa.

5.

Các văn bản pháp lý , môi trường ( để xử lí vi phạm )

6.

Lịch sử dụng công nhân khi có dự án giao nhà tổ chức sự kiện của Phú
Mỹ Hưng để kịp tiến độ

7.



Đề nghị TTPV KH có hợp đồng dịch vụ vệ sinh cây cây xanh cụ thể tại
từng khu phố để hai bên làm cơ sở đánh giá chất lượng phục vụ.
Trung tâm phục vụ khách hàng sẽ hỗ trợ các vấn đề sau :
1.

Tiếp xúc , giải thích thông báo với khách hàng về các dịch vụ vệ sinh
– cây xanh.

2.

Chế tài các công ty xây dựng và khách hàng gây ô nhiễm trong khu
vực.

3.

Trao đổi những kinh nghiệm tốt về phục vụ khách hàng.

4.

Thông báo kịp những yêu cầu của khách hàng với đội trưởng của khu
vực.

5.

Giám sát – kiểm tra ngẫu nhiên các khu vực bằng văn bản cụ thể.

Cuộc họp kết thúc lúc 12h cùng ngày.

Công ty Lê Thanh

...
UBND TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KẾ HOẠCH & ĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cty. TNHH LÊ THANH **********************
****** Quận 7 , Ngày 07 tháng 10 năm 2011
Số: ……./ CV – LT
BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Thời gian : 9h ngày 07- 10-2011
Thành phần tham dự:
- Công ty Lê Thanh gồm Giám Đốc và các cán bộ kỉ thuật , môi trường.
- Trung tâm phục vụ khách hàng : PGĐ Tuấn và các quản lý khu phố :
anh Phước (quản lý toàn khu), anh Đệ (khu H), anh Đức (khu S).
Nội dung cuộc họp :
- Hai bên cùng trao đổi , thảo luận các vấn đề : vệ sinh đường phố , chăm
sóc cây xanh, thu gom rác và cách thức xử lý rác của công trình xây
dựng nhằm mục đích phục vụ tốt hơn cho cư dân Phú Mỹ Hưng.
- Công ty Lê Thanh sẽ cung cấp cho trung tâm phục vụ khách hàng các
vấn đề sau:
1. Sơ đồ tổ chức từng khu : bao gồm đội trưởng , đội phó , tổ trưởng , số
điện thoại , diện tích các công viên nội khu , căn hộ ai phụ trách cụ thể.
2. Lịch phun thuốc dệt côn trùng , diệt cỏ (có tên thuốc được phép sử dụng).
3. Kế hoạch cắt cỏ - cắt cây – vận chuyển rác trong ngày.
4. Lịch thu gom rác sinh hoạt theo giờ để tránh việc đặc rác trước cửa.
5. Các văn bản pháp lý , môi trường ( để xử lí vi phạm )
6. Lịch sử dụng công nhân khi có dự án giao nhà tổ chức sự kiện của Phú
Mỹ Hưng để kịp tiến độ
BIÊN BẢN CUỘC HỌP - Trang 2
BIÊN BẢN CUỘC HỌP - Người đăng: ngoclinhbmt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN CUỘC HỌP 9 10 628