Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản giao giấy

Được đăng lên bởi kend
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN GIAO NHẬN GIẤY TỜ
Hôm nay vào lúc……..giờ …..ngày 18/8/2014.
Tại nhà ông Trần Kim Hương xóm 2 thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Tôi: Lê Kinh Đô văn thư UBND xã Bình Thới, đã giao các giấy tờ văn bản
của UBND xã Bình Thới cho ông Trần Kim Hương gồm có:
1. Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 15/8/2014.
2. Thông báo số 23/TB-UBND ngày 11/8/2014
3. Báo cáo của Tổ xác minh số 01/BC-TXM ngày 13/8/2014.
Ông Trần Kim Hương đã nhận đầy đủ các văn bản giấy tờ trên.
Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 20 ngày 18 tháng 8 năm 2014.
Người giao

Người nhận

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN GIAO NHẬN GIẤY TỜ
Hôm nay vào lúc……..giờ …..ngày 18/8/2014.
Tại nhà ông Trần Kim Hương xóm 2 thôn An Châu, Bình Thới, huyện
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Tôi: Kinh Đô văn t UBND Bình Thới, đã giao các giấy tờ văn bản
của UBND xã Bình Thới cho ông Trần Kim Hương gồm có:
1. Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 15/8/2014.
2. Thông báo số 23/TB-UBND ngày 11/8/2014
3. Báo cáo của Tổ xác minh số 01/BC-TXM ngày 13/8/2014.
Ông Trần Kim Hương đã nhận đầy đủ các văn bản giấy tờ trên.
Biên bản kết thúc vào lúc 15 giờ 20 ngày 18 tháng 8 năm 2014.
Người giao Người nhận
Biên bản giao giấy - Người đăng: kend
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Biên bản giao giấy 9 10 594