Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN HỌP PHHS LẦN I LỚP 10C11

Được đăng lên bởi xuan-mai-hu-nh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 6645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD & ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT THẠNH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP PHHS LẦN I LỚP 10C11
Năm học: 2012 – 2013

- Thời gian: ……………. ngày 09 tháng 09 năm 2012
- Địa điểm: Trường THPT Thạnh Hoá
I. Thành phần tham dự:
Tổng số PHHS mời: …………….. Hiện diện: ……………..Vắng: ………………………
II. Nội dung phiên họp:
1. Nội dung báo cáo với PHHS
1.1 Nêu mục đích, yêu cầu của Hội nghị.
1.2 Giới thiệu vài nét về trường
- 33 lớp, 77 GV, CB-CNV.
- Nội quy trường, 5 điều cấm đối với học sinh, nề nếp tác phong đồng phục, hình thức kỉ
luật.
1.3 Đặc điểm của lớp
- Sỹ số: 40/29 nữ.
- Báo cáo về ban cán sự lớp: lớp trưởng, phó học tập,…
- Số HS ở trọ: 9 (Châu Tâm, Thúy Hằng, Hữu Lịnh, Thu Thủy, Phương Nhã, Hãi Phụng, Hải
Ân, Ngọc Nhân, Bảo Trọng)
- Số HS đi về: 31
- Có 1 HS mồ côi mẹ: Võ Thị Yến Nhi
- Nhìn chung điểm thi đầu vào của lớp ở mức trung bình, trung bình yếu.
- Thời gian biểu học tập của lớp:
+ Buổi chiều (chính khóa): từ 12g15 đến 16g45.
+ Buổi sáng: học TD – GDQP: sáng thứ tư tiết 1(7g10), sáng thứ sáu tiết 2,3 (8g-9g50).
- Ghi thời khóa biểu chính khóa của lớp.
- Tình hình lớp từ đầu năm đến nay: một số học sinh còn vi phạm nề nếp, tác phong, vẫn còn
tình trạng vắng có phép và không phép, học sinh ra vào lớp không đúng giờ giấc quy định
(đổi tiết ra khỏi lớp).
- Tổ chức dạy thêm vào buổi tối (từ 17g30 – 19g).
2. Phương hướng, kế hoạch:
- Phối kết hợp GD đạo đức HS bằng thư mời, sổ liên lạc, điện thoại. GVCN mời mà PH
không đến thì trường sẽ đình chỉ HS. PH phải theo dõi giờ giấc, nề nếp, quản lí chi tiêu của
con em và có những chấn chỉnh kịp thời. PH quản lý con em mình trong thời gian ở gia đình.
- Thường xuyên trao đổi với GVCN.
- Có biện pháp quản lý con em và kiểm tra tình hình con em của mình ở nhà trọ.
3. Lập danh sách PHHS: họ tên, phụ huynh HS nào, địa chỉ (ấp, xã), SĐT, chữ kí mẫu.
4. Phổ biến các khoản đóng cho phụ huynh:
- Tiền học phí: 60.000đ/tháng =>540.000đ/năm (HK1: 5 tháng: 300.000đ, HK2: 4 tháng:
240.000đ).
- Bảo hiểm y tế bắt buộc: 264.600đ

- Tiền giữ xe đạp: 100.000đ/năm, xe đạp điện: 160.000đ/năm
-…………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………..
5. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh:
Đại diện đứng chân vào Ban đại diện cha mẹ HS trường:
- Họ tên PH:……………………………………. PH em:……………………………………..
- Nơi ở hiện nay: ……………………………………...SĐT liên lạc:…………………………
6. Ý kiến của PHHS:
……………………………………………………………………………………...
SỞ GD & ĐT LONG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT THẠNH HOÁ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP PHHS LẦN I LỚP 10C11
Năm học: 2012 – 2013
- Thời gian: ……………. ngày 09 tháng 09 năm 2012
- Địa điểm: Trường THPT Thạnh Hoá
I. Thành phần tham dự:
Tổng số PHHS mời: …………….. Hiện diện: ……………..Vắng: ………………………
II. Nội dung phiên họp:
1. Nội dung báo cáo với PHHS
1.1 Nêu mục đích, yêu cầu của Hội nghị.
1.2 Giới thiệu vài nét về trường
- 33 lớp, 77 GV, CB-CNV.
- Nội quy trường, 5 điều cấm đối với học sinh, nề nếp tác phong đồng phục, hình thức kỉ
luật.
1.3 Đặc điểm của lớp
- Sỹ số: 40/29 nữ.
- Báo cáo về ban cán sự lớp: lớp trưởng, phó học tập,…
- Số HS ở trọ: 9 (Châu Tâm, Thúy Hằng, Hữu Lịnh, Thu Thủy, Phương Nhã, Hãi Phụng, Hải
Ân, Ngọc Nhân, Bảo Trọng)
- Số HS đi về: 31
- Có 1 HS mồ côi mẹ: Võ Thị Yến Nhi
- Nhìn chung điểm thi đầu vào của lớp ở mức trung bình, trung bình yếu.
- Thời gian biểu học tập của lớp:
+ Buổi chiều (chính khóa): từ 12g15 đến 16g45.
+ Buổi sáng: học TD – GDQP: sáng thứ tư tiết 1(7g10), sáng thứ sáu tiết 2,3 (8g-9g50).
- Ghi thời khóa biểu chính khóa của lớp.
- Tình hình lớp từ đầu năm đến nay: một số học sinh còn vi phạm nề nếp, tác phong, vẫn còn
tình trạng vắng có phép không phép, học sinh ra vào lớp không đúng giờ giấc quy định
(đổi tiết ra khỏi lớp).
- Tổ chức dạy thêm vào buổi tối (từ 17g30 – 19g).
2. Phương hướng, kế hoạch:
- Phối kết hợp GD đạo đức HS bằng thư mi, sổ liên lạc, điện thoại. GVCN mời PH
không đến thì trường sẽ đình chỉ HS. PH phải theo dõi giờ giấc, nề nếp, quản chi tiêu của
con em và có những chấn chỉnh kịp thời. PH quản lý con em mình trong thời gian ở gia đình.
- Thường xuyên trao đổi với GVCN.
- Có biện pháp quản lý con em và kiểm tra tình hình con em của mình ở nhà trọ.
3. Lập danh sách PHHS: họ tên, phụ huynh HS nào, địa chỉ (ấp, xã), SĐT, chữ kí mẫu.
4. Phổ biến các khoản đóng cho phụ huynh:
- Tiền học phí: 60.000đ/tháng =>540.000đ/năm (HK1: 5 tháng: 300.000đ, HK2: 4 tháng:
240.000đ).
- Bảo hiểm y tế bắt buộc: 264.600đ
BIÊN BẢN HỌP PHHS LẦN I LỚP 10C11 - Trang 2
BIÊN BẢN HỌP PHHS LẦN I LỚP 10C11 - Người đăng: xuan-mai-hu-nh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
BIÊN BẢN HỌP PHHS LẦN I LỚP 10C11 9 10 608