Ktl-icon-tai-lieu

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Can
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4612 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
Số : 1………………..

Ngày : ……06….. tháng : ……11…..năm: …2014………

CÔNG TRÌNH : RESORT & SPA AVANI QUY NHƠN
Ngày khởi công :…03…/…10…/…2ơ014… Ngày hoàn thành :…31…/…10…./…2014……
ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG : Bãi Dại, Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định........................................
HỢP ĐỒNG SỐ : 061014/HDKT/AVANI-CMCBD................................................................................
A. Đại diện nhà thầu chính : CÔNG TY TNHH XD&TM LIÊN MINH..................................................
1. Ông Trương Đăng Quyết

Quản lý dự án

2. Ông Đinh Văn Tuấn

Chỉ huy công trình

3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Chỉ huy công trình

Đại diện đơn vị thi công : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG C.M.C BÌNH ĐỊNH...
1. Ông Nguyễn Thế Can

Chỉ huy công trình

2. Trần Văn Chấn

Giám sát thi công

Professional Consultant & Construction

Page 1 of 3

Nội dung tiến hành nghiệm thu và bàn giao phần việc theo hợp đồng
Các bên đã tiến hành kiểm tra tại hiện trường và xem xét :
-

Các hồ sơ, tài liệu thiết kế.

-

Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu.

-

Các tài liệu kiểm tra chất lượng, khối lượng và tài liệu quản lý chất lượng .

Đã nghiệm thu và bàn giao các hạng mục công trình theo hợp đồng ký kết, bao gồm :
1. Sơn nước ngoại thất Hành lan, cầu thang, Bancony Block 2..............................................................
2. ...........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. ...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
Số : 1……………….. Ngày : ……06….. tháng : ……11…..năm: …2014………
CÔNG TRÌNH : RESORT & SPA AVANI QUY NHƠN
Ngày khởi công :…03…/…10…/…2ơ014… Ngày hoàn thành :…31…/…10…./…2014……
ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG : Bãi Dại, Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định........................................
HỢP ĐỒNG SỐ : 061014/HDKT/AVANI-CMCBD................................................................................
A. Đại diện nhà thầu chính : CÔNG TY TNHH XD&TM LIÊN MINH..................................................
1. Ông Trương Đăng Quyết Quản lý dự án
2. Ông Đinh Văn Tuấn Chỉ huy công trình
3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn Chỉ huy công trình
Đại diện đơn vị thi công : CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ XÂY DỰNG C.M.C BÌNH ĐỊNH...
1. Ông Nguyễn Thế Can Chỉ huy công trình
2. Trần Văn Chấn Giám sát thi công
Professional Consultant & Construction Page 1 of 3
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH - Trang 2
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH - Người đăng: Nguyễn Thế Can
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH 9 10 837