Ktl-icon-tai-lieu

Biên bản thỏa thuận các khoản thu

Được đăng lên bởi giabuuvan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4380 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Hưng, ngày 08 tháng 09 năm 2013

BIÊN BẢN THỎA THUẬN CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM
GIỮA BAN ĐẠI DIÊN CMHS VÀ NHÀ TRƯỜNG
I/. Thời gian :
16 h ngày 08 tháng 09 năm 2013 tại văn phòng trường THCS Nguyễn Trãi.
II/. Thành phần tham dự :
- Ban lãnh đạo nhà trường.
- Ban đại diện hội CMHS.
III/. Nội dung :
- Cô Nguyễn Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng thông qua các khoản thu đầu năm gồm có :
* Khoản bắt buộc:
Học phí : 30.000đ/tháng (thu theo tháng hay 4 tháng (9,10,11,12).
BHYT : 289.800đ/năm
* Khoản không bắt buộc:
Bảo hiểm Bảo Việt : 50.000đ/hs/năm.
* Khoản hỗ trợ thỏa thuận giữa nhà trường và CMHS
(Đại diện là BCH Hội):
- Đồng phục thể dục : 80.000đ/bộ ( HS có thể sử dụng đồ cũ)
Chất liêu :
vải cotto 100%, co giãn, thấm hút mồ hôi tốt, thoáng mát giúp học sinh học thể
dục thật thoải mái và có logo tên trường THCS Nguyễn Trãi.
- Phù hiệu ( 5 cái) : 10.000đ/hs (( Vải keo, loại dán ép vào áo của học sinh)
- Phiếu liên lạc , giấy kiểm tra, dụng cụ vệ sinh lớp : 30.000đ/hs/năm
- Học bạ : 5.000đ/hs ( HS khối 6)

- Quỹ hoạt động Ban đại diện hội CMHS không bắt buộc, do CMHS tự nguyện
ủng hộ và giao cho chi hội trưởng của từng lớp vận động.
- Ban đại diện hội CMHS thống nhất và đồng ý với các khoản thu trên .
TM BAN ĐẠI DIỆN CMHS
HỘI TRƯỞNG

Mai Đức Thân

TM BGH
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Hà

...
PHÒNG GD&ĐT LONG ĐIỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Hưng, ngày 08 tháng 09 năm 2013
BIÊN BẢN THỎA THUẬN CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM
GIỮA BAN ĐẠI DIÊN CMHS VÀ NHÀ TRƯỜNG
I/. Th ời gian :
16 h ngày 08 tháng 09 năm 2013 tại văn phòng trường THCS Nguyễn Trãi.
II/. Thành phần tham dự :
- Ban lãnh đạo nhà trường.
- Ban đại diện hội CMHS.
III/. Nội dung :
- Cô Nguyễn Thị Hồng Hà - Hiệu trưởng thông qua các khoản thu đầu năm gồm có :
* Khon bt buc:
Học phí : 30.000đ/tháng (thu theo tháng hay 4 tháng (9,10,11,12).
BHYT : 289.800đ/năm
* Khon không bt buc:
Bảo hiểm Bảo Việt : 50.000đ/hs/năm.
* Khoản hỗ trợ thỏa thuận giữa nhà trường và CMHS
(Đại diện là BCH Hội):
- Đồng phục thể dục : 80.000đ/bộ ( HS có thể sử dụng đồ cũ)
Chất liêu :
vi cotto 100%, co giãn, thấm hút mồ hôi tốt, thoáng t giúp học sinh học thể
dục thật thoải mái và có logo tên trường THCS Nguyễn Trãi.
- Phù hiệu ( 5 cái) : 10.000đ/hs (( Vải keo, loại dán ép vào áo của học sinh)
- Phiếu liên lạc , giấy kiểm tra, dụng cụ vệ sinh lớp : 30.000đ/hs/năm
- Học bạ : 5.000đ/hs ( HS khối 6)
Biên bản thỏa thuận các khoản thu - Trang 2
Biên bản thỏa thuận các khoản thu - Người đăng: giabuuvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Biên bản thỏa thuận các khoản thu 9 10 42