Ktl-icon-tai-lieu

Biển báo cấm

Được đăng lên bởi Vân Trang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 779 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
NHÓM BIỂN BÁO CẤM
Biển 101: Đường cấm
Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Báo đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai
hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Nếu đường cấm vì lý do đường, cầu bị tắc thì biển cấm được đặt
ở giữa phần xe chạy kèm theo có hàng rào chắn ngang trước phần xe
chạy thì các xe được ưu tiên cũng không được phép đi vào.

Biển 102: Cấm đi ngược chiều
Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo
chiều đặt biển, trừ các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

Biển 103a: Cấm ô tô
Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô 3 bánh co
thùng đi qua, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật
lệ Nhà nước quy định.

Biển 104: Cấm mô tô
Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại xe mô tô đi qua, trừ các xe ưu tiên
theo luật lệ Nhà nước quy định.

Biển 105: Cấm ô tô và mô tô
Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và mô tô đi qua, trừ xe
gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.

Biển 106: Cấm ô tô tải
Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Báo đường cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất
cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3.5 tấn đi qua, trừ
các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy thi công
chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.
106b. Nếu trên biển quy định trọng tải (chữ số tấn ghi bằng màu
trắng trên hình vẽ) thì chỉ cấm những xe ôtô nào có trọng lượng toàn
bộ vượt quá con sô đã quy định.

Biển 107: Cấm ô tô khách và ô tô tải
Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Báo đường cấm ô tô chở khách và các loại ô tô tải có trọng lượng
lớn nhất cho phép trên 3.5 tấn kể cả cácloại máy kéo và xe máy thi
công chuyên dùng đi qua, trừ các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước
quy định.

Biển 108: Cấm ô tô kéo rơ-moóc
Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Báo đường cấm cácloại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả mô tô,
máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ các loại ô tô sơ-mirơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ moóc) theo luật
lệ Nhà nước quy định.

Biển 109: Cấm máy kéo
Hình ảnh biển báo

Giải thích biển báo, chỉ dẫn

Biển báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh
hơi và bá...
TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
NHÓM BIỂN BÁO CẤM
Biển 101: Đường cấm
Hình ảnh biển báo Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Báo đường cấm tất cảc loại xe (cơ giới thô sơ) đi lại cả hai
hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Nếu đường cấm vì do đường, cầu bị tắc thì biển cấm được đặt
giữa phần xe chạy kèm theo hàng rào chắn ngang trước phần xe
chạy thì các xe được ưu tiên cũng không được phép đi vào.
Biển 102: Cấm đi ngược chiều
Hình ảnh biển báo Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Báo đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới thô sơ) đi vào theo
chiều đặt biển, trừ các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển 103a: Cấm ô tô
Hình ảnh biển báo Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Báo đường cấm tất cảc loại xe giới kể cả 3 bánh co
thùng đi qua, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật
lệ Nhà nước quy định.
Biển 104: Cấm mô tô
Hình ảnh biển báo Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Báo đường cấm tất cả các loại xe mô tô đi qua, trừ các xe ưu tiên
theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển 105: Cấm ô tô và mô tô
Hình ảnh biển báo Giải thích biển báo, chỉ dẫn
Báo đường cấm tất cả các loại xe giới đi qua, trừ xe
gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ Nhà nước quy định.
Biển báo cấm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biển báo cấm - Người đăng: Vân Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Biển báo cấm 9 10 105