Ktl-icon-tai-lieu

Biện pháp tổ chức thi công

Được đăng lên bởi huytuan0107
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 686 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ TỰ NHIÊN VNS

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG
I - CƠ SỞ LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG


Hợp đồng thi công, bản vẽ thi công công trình .



Các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN.



Điều kiện và năng lực của công ty VNS



Kết hợp với tham quan thực tế tại hiện trường.

II - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TRÌNH:
1.Khái quát chung:
Công trình dự án trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm của công ty CP Văn Phòng Phẩm
Hồng hà ,địa chỉ 25 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công trình được xây dựng nằm trên quận Hoàn Kiếm, mặt chính tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt
được xây dựng với 2 tầng hầm và 13 tầng nổi, chiều rộng lòng đường chính 12m nên điều kiện hạ
tầng kĩ thuật tương đối thuận lợi cho việc đi lại, vân chuyển vật liệu.
2.Đặc điểm của công trình
Sau khi nghiên cứu hồ sơ cộng với tham quan thực tế, Đội thi công rút ra những đặc điểm chính
của gói thầu như sau:
+ Công tác ốp lát đá công trình công tác đòi hỏi kĩ thuật, mĩ thuật cao.
+ Phần thô công trình do nhà thầu khác xây dựng có thể có sai số mà khi thi công đá sẽ gặp phải
+ Đá ốp lát tại đây là đá cao cấp, có nhiều chủng loại.
+ Mặt bằng thi công gồm nhiều nhà thầu khác cần có sự phối hợp chặt chẽ.
+ Chủ đầu tư liên doanh với nước ngoài nên ngoài trình độ kĩ thuật phải cần tới tiếng Anh kĩ thuật.
3.Kết luận :
Đội thi công chúng tôi là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công ốp lát với đội ngũ cán bộ
kĩ sư, kĩ thuật có kinh nghiệm chuyên môn, công nhân lành nghề. Hệ thống máy móc phục vụ thi
công đồng bộ tiên tiến hiện đại như các loại máy cắt,máy mài vo,máy khoan …Đội thi công chúng
tôi tự tin khẳng định có đủ năng lực và kinh nghiệm để thi công gói thầu này.
III - BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG CHUNG
1. QUẢN LÝ CHUNG CỦA CÔNG TY:
Tất cả mọi hoạt động của công trường được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Công ty. Tiến
độ và biện pháp thi công chi tiết, biện pháp về An toàn lao động phải được Công ty phê duyệt trước
khi tiến hành thi công. Công ty sẽ giám sát toàn bộ quá trình thi công qua các báo cáo hàng tuần, hàng

tháng gửi về, đồng thời cử cán bộ xuống công trường theo dõi, kiểm tra thực tế quá trình thi công &
cùng với Ban chỉ huy công trường giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh với Chủ đầu tư & Tư
vấn thiết kế.
2.TỔ CHỨC THI CÔNG NGOÀI HIỆN TRƯỜNG:
Ban chỉ huy công trường: Gồm có Cán bộ của Công ty & các cán bộ giúp việc chỉ đạo thi công công
trình.
Chỉ huy trưởng công trường: Đại diện cho công ty ở cô...



Hợp đồng thi công, bản vẽ thi công công trình .
Các tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN.
Điều kiện và năng lực của công ty VNS
Kết hợp với tham quan thực tế tại hiện trường.
 !"#
$%&'()*+(,-'+./#
Công trình dự án trung tâm thương mại giới thiệu sản phẩm của công ty CP Văn Phòng Phẩm
Hồng hà ,địa chỉ 25 Lý Thường Kiệt – Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công trình được xây dựng nằm trên quận Hoàn Kiếm, mặt chính tiếp giáp đường Thường Kiệt
được xây dựng với 2 tầng hầm 13 tầng nổi, chiều rộng lòng đường chính 12m nên điều kiện hạ
tầng kĩ thuật tương đối thuận lợi cho việc đi lại, vân chuyển vật liệu.
0%1-2)34-56-7./,89.'
Sau khi nghiên cứu hồ cộng với tham quan thực tế, Đội thi công rút ra những đặc điểm chính
của gói thầu như sau:
+ Công tác ốp lát đá công trình công tác đòi hỏi kĩ thuật, mĩ thuật cao.
+ Phần thô công trình do nhà thầu khác xây dựng có thể có sai số mà khi thi công đá sẽ gặp phải
+ Đá ốp lát tại đây là đá cao cấp, có nhiều chủng loại.
+ Mặt bằng thi công gồm nhiều nhà thầu khác cần có sự phối hợp chặt chẽ.
+ Chủ đầu tư liên doanh với nước ngoài nên ngoài trình độ kĩ thuật phải cần tới tiếng Anh kĩ thuật.
:%&;,<+=. :
Đội thi công chúng tôi đơn vị kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công ốp lát với đội ngũ cán bộ
sư, thuật kinh nghiệm chuyên môn, công nhân lành nghề. Hệ thống máy móc phục vụ thi
công đồng bộ tiên tiến hiện đại như các loại máy cắt,máy mài vo,máy khoan …Đội thi công chúng
tôi tự tin khẳng định có đủ năng lực và kinh nghiệm để thi công gói thầu này.

$%>?@ #
Tất cả mọi hoạt động của công trường được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Công ty. Tiến
độ biện pháp thi công chi tiết, biện pháp về An toàn lao động phải được Công ty phê duyệt trước
khi tiến hành thi công. Công ty sẽ giám sát toàn bộ quá trình thi công qua các báo cáo hàng tuần, hàng
AB CDAE  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
Biện pháp tổ chức thi công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biện pháp tổ chức thi công - Người đăng: huytuan0107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Biện pháp tổ chức thi công 9 10 489