Ktl-icon-tai-lieu

biều đồ học tập

Được đăng lên bởi trantink55
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 965 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2014-2015
Tuần

Ngày đầu
tuần

Các mốc thời gian quan trọng

1

11/8/14

Điều chỉnh ĐK lớp HK1 2014 - 2015

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

18/08
25/08
01/09
08/09
15/09
22/09
29/09
06/10
13/10
20/10
27/10
03/11
10/11
17/11
24/11
01/12
08/12
15/12
22/12
29/12
05/01/15
12/01

Bắt đầu HK1 - Điều chỉnh ĐK lớp HK1 2014

24

19/01

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

26/01
02/02
09/02
16/02
23/02
02/03
09/03
16/03
23/03
30/03
06/04
13/04
20/04
27/04
04/05

40
41
42
43
44
45
46
47

11/05
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06

48
49
50
51

06/07
13/07
20/07
27/07

Hạn rút khỏi lớp đợt 1A
ĐK học phần HK2 (K55-K58) - Chốt ĐK xét TN kỳ hè
ĐK học phần HK2 (K55-K58) - kiểm tra giữa kỳ đợt 1A
Hạn rút khỏi lớp HK1

Bắt đầu thi kết thúc học phần đợt 1A và kiểm tra giữa kỳ HK1
Điều chỉnh ĐK lớp đợt 1B
Bắt đầu đợt 1B - Điều chỉnh ĐK lớp đợt 1B
Hạn rút khỏi lớp đợt 1B
Chốt ĐK xét TN đợt 1A
Kiểm tra giữa kỳ đợt 1B

ĐK lớp HK2 (K55-K58)
ĐK lớp HK2 (K55-K58); Tuần BVTN
Điều chỉnh ĐK HK2 2014-2015
Bắt đầu HK2 2014-2015-Điều chỉnh ĐK HK2

K55

K56

K57-K58

SPKT

Kỹ sư

CNCN

CNKT

CN KT/NN

Kỹ sư

D

D

D

D

D

D

TTSP
TTSP
TTSP
TTSP
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
D
BVTN
BVTN

TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
T - KT
TTCN
T - KT
T - KT
T - KT
TTCN
T - KT
T - KT
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
T
TTCN
T
T
T
TTCN
T
T
T- D
T- D
T- D
T- D
TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN

ĐK học phần HK hè và HK 1 2015 - Chốt ĐK xét TN đợt 1B
ĐK học phần HK hè và HK 1 2015 - kiểm tra giữa kỳ đợt 2A

Cao đẳng K57
CNTT

D

T-KT
T-KT

D
Học kỳ
Mỗi học kỳ chia làm 2 đợt A và B. Mỗi đợt A, B gồm 8 tuần học và 2 tuần thi. Mỗi
môn học có thể tổ chức vào đợt A, B hoặc cả học kỳ. Các đợt 8 tuần sẽ kiểm tra
giữa kỳ vào tuần 4-5 và thi kết thúc học phần vào tuần 9-10 của đợt đó. Các môn
học kéo dài trong cả học kỳ (16 tuần) sẽ kiểm tra giữa kỳ vào tuần 9-10 và thi kết
thúc môn học vào tuần thứ 19-20 của học kỳ đó
Đăng ký học tập
Sinh viên cần đăng ký học phần dự định học ở kỳ sau vào tuần 5-6 của mỗi học kỳ
-Thực hiện trên trang sis.hust.edu.vn
-K59 không phải đăng ký HK1 và HK2, riêng HK2 có thể điều chỉnh ĐK lớp
-K58 được nhà trường đăng ký cho các môn chuyên ngành nhưng cần tự đăng ký
các môn khác như: Mác Lê, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Tin học đại
cương. Sinh viên có thể điều chỉnh ĐK lớp.

T - KT
T - KT
T - KT

T
T
T- D

T
T
T- D

T
T

T
T
T
T
X
X
X
X

T

TT-ĐAT...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2014-2015
Tuần Các mốc thời gian quan trọng
K55 K56 K57-K58 K59 Cao đẳng K57
Ghi chú
SPKT Kỹ sư CNCN CNKT
CN KT/NN
Kỹ sư CNTT Ngành khác
1 11/8/14 Điều chỉnh ĐK lớp HK1 2014 - 2015 D D D D D D D D
2 18/08 Bắt đầu HK1 - Điều chỉnh ĐK lớp HK1 2014 TTSP TTCN D
Học kỳ
3 25/08 TTSP TTCN Nhập học
4 01/09 Hạn rút khỏi lớp đợt 1A TTSP TTCN SH CD
5 08/09 ĐK học phần HK2 (K55-K58) - Chốt ĐK xét TN kỳ hè TTSP TTCN
6 15/09 ĐK học phần HK2 (K55-K58) - kiểm tra giữa kỳ đợt 1A ĐATN TTCN
7 22/09 Hạn rút khỏi lớp HK1 ĐATN TTCN
8 29/09 ĐATN TTCN
9 06/10 ĐATN TTCN Đăng ký học tập
10 13/10 Bắt đầu thi kết thúc học phần đợt 1A và kiểm tra giữa kỳ HK1 ĐATN T - KT TTCN T - KT T - KT T-KT T - KT
Sinh viên cần đăng ký học phần dự định học ở kỳ sau vào tuần 5-6 của mỗi học kỳ
11 20/10 Điều chỉnh ĐK lớp đợt 1B ĐATN T - KT TTCN T - KT T - KT T-KT T - KT
-Thực hiện trên trang sis.hust.edu.vn
12 27/10 Bắt đầu đợt 1B - Điều chỉnh ĐK lớp đợt 1B ĐATN TTCN
-K59 không phải đăng ký HK1 và HK2, riêng HK2 có thể điều chỉnh ĐK lớp
13 03/11 ĐATN TTCN T - KT
14 10/11 Hạn rút khỏi lớp đợt 1B ĐATN TTCN
15 17/11 Chốt ĐK xét TN đợt 1A D TTCN
16 24/11 Kiểm tra giữa kỳ đợt 1B BVTN TTCN T T
17 01/12 BVTN TTCN T T
18 08/12 TTCN T T
19 15/12 TTCN T T
Tốt nghiệp
20 22/12 ĐK lớp HK2 (K55-K58) T TTCN T T T T X X
21 29/12 ĐK lớp HK2 (K55-K58); Tuần BVTN T TTCN T T T T X X
22 05/01/15 Điều chỉnh ĐK HK2 2014-2015 T- D T- D T- D T- D T- D T- D T X X
23 12/01 Bắt đầu HK2 2014-2015-Điều chỉnh ĐK HK2 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN T X X
24 19/01 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN T Q
25 26/01
Hạn rút khỏi lớp đợt 2A
TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN Q Các lưu ý
26 02/02
ĐK học phần HK hè và HK 1 2015 - Chốt ĐK xét TN đợt 1B
TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN Q Nghỉ học dài hạn: nộp đơn từ tuần 1-6 các đợt A, B
27 09/02
ĐK học phần HK hè và HK 1 2015 - kiểm tra giữa kỳ đợt 2A
TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN T TTTN
28 16/02
Nghỉ Tết Ất Mùi
29 23/02
Hoãn thi: nộp đơn trong tuần 7-8 của đợt A, B cùng minh chứng kèm theo
30 02/03 Hạn rút khỏi lớp HK2 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TTTN TTTN
31 09/03 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TTTN TTTN Ký hiệu Ngày lễ
32 16/03 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TTTN TTTN Tuần học bình thường
33 23/03
Bắt đầu thi kết thúc học phần đợt 2A và kiểm tra giữa kỳ HK2
TT-ĐATN T - KT T - KT TT-ĐATN T - KT T - KT TTTN TTTN T - KT Thi đợt A - Kiểm tra giữa kỳ
34 30/03 Điều chỉnh ĐK đợt 2B TT-ĐATN T - KT T - KT TT-ĐATN T - KT T - KT TTTN TTTN T Thi kết thúc học phần 16/2-1/3
35 06/04 Bắt đầu đợt 2B - Điều chỉnh ĐK đợt 2B TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN T - KT Q ĐATN T- D Thi - Dự trữ 28/4
36 13/04 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN Q ĐATN D Dự trữ 30/4-1/5
37 20/04
Hạn rút khỏi lớp đợt 2B
TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN Q ĐATN X Thực tập
38 27/04 Chốt ĐK xét TN đợt 2A TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TN ĐATN TTCN Thực tập công nghiệp
39 04/05 Kiểm tra giữa kỳ đợt 2B TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TN ĐATN TTTN Thực tập tốt nghiệp Viết tắt
40 11/05 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TN ĐATN TTSP Thực tập sư phạm SH CD
41 18/05 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TN ĐATN TN Ôn thi tốt nghiệp ĐK/HK
42 25/05 D H-ĐATN H-ĐATN D TN ĐATN TTN Thi tốt nghiệp TN
43 01/06 D T T D T T TN ĐATN ĐATN Đồ án tốt nghiệp CN KT/NN
44 08/06 ĐK lớp HK hè; Tuần BVTN BVTN T T BVTN T T T TN ĐATN BVTN Bảo vệ Tốt nghiệp CNKT
45 15/06 ĐK lớp HK hè BVTN BVTN BVTN BVTN T- D T- D T TN BVTN H Nghỉ hè hoặc Học hè CNCN
46 22/06 D D T TTN Q Quân sự CNTT
47 29/06 Tuyển sinh Đại học Nghỉ sis
48 06/07 Bắt đầu HK hè H H H TT-ĐATN Thực tập-Đồ án tốt nghiệp dtdh
49 13/07 ĐK lớp HK 1 2015-2016 - Chốt ĐK xét TN đợt 2B H H H H-ĐATN Học-Đồ án tốt nghiệp
50 20/07 ĐK lớp HK 1 2015-2016 - Chốt ĐK xét TN đợt 2B H H H
51 27/07 H H H
Ngày đầu
tuần
Mỗi học kỳ chia làm 2 đợt A và B. Mỗi đợt A, B gồm 8 tuần học và 2 tuần thi. Mỗi
môn học có thể tổ chức vào đợt A, B hoặc cả học kỳ. Các đợt 8 tuần sẽ kiểm tra
giữa kỳ vào tuần 4-5 và thi kết thúc học phần vào tuần 9-10 của đợt đó. Các môn
học kéo dài trong cả học kỳ (16 tuần) sẽ kiểm tra giữa kỳ vào tuần 9-10 và thi kết
thúc môn học vào tuần thứ 19-20 của học kỳ đó
-K58 được nhà trường đăng ký cho các môn chuyên ngành nhưng cần tự đăng ký
các môn khác như: Mác Lê, Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Tin học đại
cương. Sinh viên có thể điều chỉnh ĐK lớp.
-Các tuần BVTN quy định cho SV theo kế hoạch học tập chuẩn. Những SV vượt
tiến độ hoặc chậm tiến độ có thể thực hiện ĐATN và BVTN với các khóa khác
Sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp và giấy chứng nhận tốt nghiệp trên
trang sis; bổ sung thông tin và các giấy tờ thủ tục còn thiếu tại các Viện đào tạo;
kiểm tra thông tin cá nhân trên dtdh và nhận bằng tốt nghiệp theo các đợt (có
thông báo kèm theo)
Rút học phần: sau thời gian điều chỉnh đăng ký và trước 1/2 thời gian học của học
phần
2/9/2014
1/1/2015
biều đồ học tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
biều đồ học tập - Người đăng: trantink55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
biều đồ học tập 9 10 982