Ktl-icon-tai-lieu

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015

Được đăng lên bởi duymanhltv
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP
NĂM HỌC 2014-2015
Ngày đầu
Tuần

K55

Các mốc thời gian quan trọng
tuần

1

11/8/14

Điều chỉnh ĐK lớp HK1 2014 - 2015

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

18/08
25/08
01/09
08/09
15/09
22/09
29/09
06/10
13/10
20/10
27/10
03/11
10/11
17/11
24/11
01/12
08/12
15/12
22/12
29/12
05/01/15
12/01
19/01
26/01
02/02
09/02
16/02
23/02
02/03
09/03
16/03
23/03
30/03
06/04
13/04
20/04
27/04
04/05
11/05
18/05
25/05
01/06
08/06
15/06
22/06
29/06
06/07
13/07
20/07
27/07
03/08

Bắt đầu HK1 - Điều chỉnh ĐK lớp HK1 2014
Hạn rút khỏi lớp đợt 1A
ĐK học phần HK2 (K55-K58) - Chốt ĐK xét TN kỳ hè
ĐK học phần HK2 (K55-K58) - kiểm tra giữa kỳ đợt 1A
Hạn rút khỏi lớp HK1

Bắt đầu thi kết thúc học phần đợt 1A và kiểm tra giữa kỳ HK1
Điều chỉnh ĐK lớp đợt 1B
Bắt đầu đợt 1B - Điều chỉnh ĐK lớp đợt 1B
Hạn rút khỏi lớp đợt 1B
Chốt ĐK xét TN đợt 1A
Kiểm tra giữa kỳ đợt 1B

K56

SPKT

Kỹ sư

D

D

TTSP
TTSP
TTSP
TTSP
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
ĐATN
D
BVTN
BVTN

ĐK lớp HK2 (K55-K58)
ĐK lớp HK2 (K55-K58); Tuần BVTN
Điều chỉnh ĐK HK2 2014-2015
Bắt đầu HK2 2014-2015-Điều chỉnh ĐK HK2
Hạn rút khỏi lớp đợt 2A
ĐK học phần HK hè và HK 1 2015 - Chốt ĐK xét TN đợt 1B
ĐK học phần HK hè và HK 1 2015 - kiểm tra giữa kỳ đợt 2A

K57-K58

CNCN

CNKT

CN KT/NN

Kỹ sư

D

D

D

D

T
T
T- D
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN

TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
TTCN
T- D
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN

T
T
T- D
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN

T
T
T- D
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN

TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
D
D
BVTN
BVTN
D
D

H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
T - KT
T - KT
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
T
T
BVTN
D
D

H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
T - KT
T - KT
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
H-ĐATN
T
T
BVTN
D
D

TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
TT-ĐATN
D
D
BVTN
BVTN
D
D

T - KT
T - KT

K59

Cao đẳng K57
CNTT

D

D
D
Nhập học
SH CD

T - KT
T - KT

T - KT
T - KT

T-KT
T-KT

Học kỳ
Mỗi học kỳ chia làm 2 đợt A và B. Mỗi đợt A, B gồm 8 tuần học và 2 tuần thi. Mỗi
môn học có thể tổ chức vào đợt A, B hoặc cả học kỳ. Các đợt 8 tuần sẽ kiểm tra
giữa kỳ vào tuần 4-5 và thi kết thúc học phần vào tuần 9-10 của đợt đó. C...
K57-K58 K59
SPKT K sư CNCN CNKT CN KT/NN K sư CNTT Ngành khác
1 11/8/14 Điu chnh ĐK lp HK1 2014 - 2015 D D D D D D D D
2 18/08 Bt đầu HK1 - Điu chnh ĐK lp HK1 2014 TTSP TTCN D Hc k
3 25/08 TTSP TTCN Nhp hc
4 01/09 Hn rút khi lp đợt 1A TTSP TTCN SH CD
5 08/09 ĐK hc phn HK2 (K55-K58) - Cht ĐK xét TN k TTSP TTCN
6 15/09 ĐK hc phn HK2 (K55-K58) - kim tra gia k đợt 1A ĐATN TTCN
7 22/09 Hn rút khi lp HK1 ĐATN TTCN
8 29/09 ĐATN TTCN
9 06/10 ĐATN TTCN Đăng ký hc tp
10 13/10 Bt đầu thi kết thúc hc phn đợt 1A và kim tra gia k HK1 ĐATN T - KT TTCN T - KT T - KT T-KT T - KT
11
20/10 Điu chnh ĐK lp đợt 1B ĐATN T - KT TTCN T - KT T - KT T-KT T - KT
12 27/10 Bt đầu đợt 1B - Điu chnh ĐK lp đợt 1B ĐATN TTCN -K59 không phi đăng ký HK1 và HK2, riêng HK2 có th điu chnh ĐK lp
13 03/11 ĐATN TTCN T - KT
14 10/11 Hn rút khi lp đợt 1B ĐATN TTCN
15 17/11 Cht ĐK xét TN đợt 1A D TTCN
16 24/11 Kim tra gia k đợt 1B BVTN TTCN T T
17 01/12 BVTN TTCN T T
18 08/12 TTCN T T
19 15/12 TTCN T T
20 22/12 ĐK lp HK2 (K55-K58) T TTCN T T T T TT TT
21 29/12 ĐK lp HK2 (K55-K58); Tun BVTN T TTCN T T T T TT TT
22 05/01/15 Điu chnh ĐK HK2 2014-2015 T- D T- D T- D T- D T- D T- D T TT TT
23 12/01 Bt đầu HK2 2014-2015-Điu chnh ĐK HK2 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN T TT TT
24 19/01 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN T Q
25 26/01
Hn rút khi lp đợt 2A
TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN Q Các trang thông tin
26 02/02 ĐK hc phn HK hè và HK 1 2015 - Cht ĐK xét TN đợt 1B TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN Q H thng thông tin sinh viên
27 09/02 ĐK hc phn HK hè và HK 1 2015 - kim tra gia k đợt 2A TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN T TTTN
28 16/02
29 23/02
30 02/03 Hn rút khi lp HK2 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TTTN TTTN
31 09/03 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TTTN TTTN hiu Ngày l
32 16/03 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TTTN TTTN Tun hc bình thường 2/9/2014 Ngày Quc khánh
33 23/03 Bt đầu thi kết thúc hc phn đợt 2A và kim tra gia k HK2 TT-ĐATN T - KT T - KT TT-ĐATN T - KT T - KT TTTN TTTN T - KT Thi đợt A - Kim tra gia k 1/1/2015 Tết Dương lch
34 30/03 Điu chnh ĐK đợt 2B TT-ĐATN T - KT T - KT TT-ĐATN T - KT T - KT TTTN TTTN T Thi kết thúc hc phn 16/2-1/3 Tết Âm lch t Mùi
35 06/04 Bt đầu đợt 2B - Điu chnh ĐK đợt 2B TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN T - KT Q ĐATN T- D Thi - D tr 28/4 Gi t Hùng Vương
36 13/04 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN Q ĐATN D D tr 30/4-1/5 Ngày Chiến thng và
37 20/04
Hn rút khi lp đợt 2B
TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN Q ĐATN TT Thc tp
ngày Quc tế Lao động
38 27/04 Cht ĐK xét TN đợt 2A TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TN ĐATN TTCN Thc tp công nghip
39 04/05 Kim tra gia k đợt 2B TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TN ĐATN TTTN Thc tp tt nghip
40 11/05 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TN ĐATN TTSP Thc tp sư phm
41 18/05 TT-ĐATN H-ĐATN H-ĐATN TT-ĐATN TN ĐATN TN Ôn thi tt nghip
42 25/05 D H-ĐATN H-ĐATN D TN ĐATN TTN Thi tt nghip Viết tt
43 01/06 D T T D T T TN ĐATN ĐATN Đồ án tt nghip SH CD Sinh hot công dân
44 08/06 Thi TN Trung hc ph thông quc gia BVTN T T BVTN T T T TN ĐATN BVTN Bo v Tt nghip ĐK/HK Đăng ký/Hc k
45 15/06 ĐK lp HK hè BVTN BVTN BVTN BVTN T- D T- D T TN BVTN H Ngh hè hoc Hc hè TN Tt nghip
46 22/06 ĐK lp HK hè D D D D D D D T TTN Q Quân s CN KT/NN C nhân Kinh tế/Ngoi ng
47 29/06 D D D D D D D D Ngh CNKT C nhân k thut
48 06/07 Bt đầu HK hè H H H TT-ĐATN Thc tp-Đồ án tt nghip CNCN C nhân công ngh
49 13/07 ĐK lp HK 1 2015-2016 - Cht ĐK xét TN đợt 2B H H H H-ĐATN Hc-Đồ án tt nghip CNTT Công ngh thông tin
50 20/07 ĐK lp HK 1 2015-2016 - Cht ĐK xét TN đợt 2B H H H
51 27/07 H H H
52 03/08 H H H
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
BIU ĐỒ K HOCH HC TP
NĂM HC 2014-2015
Tun
Ngày đầu
tun
Các mc thi gian quan trng
K55 K56 Cao đẳng K57
Ghi chú
Mi hc k chia làm 2 đợt A và B. Mi đợt A, B gm 8 tun hc và 2 tun thi. Mi
môn hc có th t chc vào đợt A, B hoc c hc k. Các đợt 8 tun s kim tra
gia k vào tun 4-5 và thi kết thúc hc phn vào tun 9-10 ca đợt đó. Các môn
hc kéo dài trong c hc k (16 tun) s kim tra gia k vào tun 9-10 và thi kết
thúc môn hc vào tun th 19-20 ca hc k đó
Sinh viên cn đăng ký hc phn d định hc k sau vào tu
n 5-6 ca hc k hin
ti trên trang sis.hust.edu.vn
-K58 được nhà trường đăng ký cho các môn chuyên ngành nhưng cn t đăng ký
các môn khác như: Lý lun chính tr, Giáo dc quc phòng, Giáo dc th cht, Tin
hc đại cương. Sinh viên có th điu chnh ĐK lp.
-Các tun BVTN quy định cho SV theo kế hoch hc tp chun. Nhng SV vượt
tiến độ hoc chm tiến độ có th thc hin ĐATN và BVTN vi các khóa khác
Tt nghip
Sinh viên đăng ký xét công nhn tt nghip và giy chng nhn tt nghip trên
trang sis.hust.edu.vn; b sung thông tin và các giy t th tc còn thiếu ti các
Vin đào to; kim tra thông tin cá nhân trên trang dtdh.hust.edu.vn và nhn bng
tt nghip theo các đợt (có thông báo kèm theo)
sis.hust.edu.vn
H thng thông tin đào to đại hc dtdh.hust.edu.vn
Ngh Tết t Mùi
BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015 - Người đăng: duymanhltv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2014-2015 9 10 107