Ktl-icon-tai-lieu

biểu mẫu báo cáo

Được đăng lên bởi thaituan2808-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA
NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀIGÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o--Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO WEBMAIL CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM - TUẦN 20/2013
Khoa: DU LỊCH Lớp: K082QL1

Thời gian : lúc 15h giờ Thứ 5 ngày 26/ 12 / 2013

- Tổng số SV đầu khóa: 77 SV

- Tổng số SV đầu tháng: 69 SV
- Tổng số SV nghỉ học: 08 SV
- Tổng số SV hiện tại: 69 SV

Giáo viên chủ nhiệm: Võ Thị Búp
Điểm danh : Hiện diện :69 / Sỉ số : 77 Sinh viên , Vắng : 08 SV
Lớp trưởng: Trần Ngọc Thiện Lớp phó: Phạm Thủy Tiên Bí thư: Võ Thị Hồng lý
NỘI DUNG :
1.Báo cáo tình hình học tập, nề nếp SV và công tác tư vấn học đường:
- Tư vấn học đường ( SV vắng 1 buổi học) : Đã quam tân và lưu ý các em

2.Báo cáo tham gia các hoạt động phong trào:
- SV nghỉ học để thi học kì 1..

- Liên hệ với gia đình ( SV vắng 2 buổi học) : Có liên hệ điện thoại
Đã lưu ý SV đi học đầy đủ
- Số sinh viên cần học bổ sung & Số môn cần học : Đã thông báo cho các
SV đăng ký học lại một số môn học còn nợ.
- Nội dung khác: Hoàn thành kì thi giữa kì, chuản bị thi cuối kì I.
3.Các mặt tồn tại:

4.Đề xuất của Giáo viên chủ nhiệm:

SV vắng học nhiều do bỏ học hoặc chuyển khoa khác nên tình hình sỉ số

- Trang thiết bị giảng dạy chưa đạt yêu cầu:

lớp chưa ổn định.

+ Máy chiếu hư, bị nhiễu màu.

SV học không nghiêm túc vì còn ồn và chưa thật sự đoàn kết.

+ Micro sử dụng không được.

5. Phổ biến các hoạt động của nhà trường trong tuần tới:

Lập Báo Cáo:

- SV nghỉ học chuẩn bị thi cuối kì I..

( Ký và ghi rõ họ tên):

VÕ THỊ BÚP

...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀIGÒN
---o0o---
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013
BÁO CÁO WEBMAIL CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM - TUẦN 20/2013
Khoa: DU LỊCH Lớp: K082QL1 Thời gian : lúc 15h giờ Thứ 5 ngày 26/ 12 / 2013
Giáo viên chủ nhiệm: Võ Thị Búp
Điểm danh : Hiện diện :69 / Sỉ số : 77 Sinh viên , Vắng : 08 SV
Lớp trưởng: Trần Ngọc Thiện Lớp phó: Phạm Thủy Tiên thư: Võ Thị Hồng lý
NỘI DUNG :
- Tổng số SV đầu khóa: 77 SV
- Tổng số SV đầu tháng: 69 SV
- Tổng số SV nghỉ học: 08 SV
- Tổng số SV hiện tại: 69 SV
2.Báo cáo tham gia các hoạt động phong trào:
- SV nghỉ học để thi học kì 1..
1.Báo cáo tình hình học tập, nề nếp SV và công tác tư vấn học đường:
- Tư vấn học đường ( SV vắng 1 buổi học) : Đã quam tân và lưu ý các em
- Liên hệ với gia đình ( SV vắng 2 buổi học) : Có liên hệ điện thoại
Đã lưu ý SV đi học đầy đủ
- Số sinh viên cần học bổ sung & Số môn cần học : Đã thông báo cho các
SV đăng ký học lại một số môn học còn nợ.
- Nội dung khác: Hoàn thành kì thi giữa kì, chuản bị thi cuối kì I.
3.Các mặt tồn tại:
SV vắng học nhiều do bỏ học hoặc chuyển khoa khác nên tình hình sỉ số
lớp chưa ổn định.
SV học không nghiêm túc vì còn ồn và chưa thật sự đoàn kết.
4.Đề xuất của Giáo viên chủ nhiệm:
- Trang thiết bị giảng dạy chưa đạt yêu cầu:
+ Máy chiếu hư, bị nhiễu màu.
+ Micro sử dụng không được.
5. Phổ biến các hoạt động của nhà trường trong tuần tới:
- SV nghỉ học chuẩn bị thi cuối kì I..
Lập Báo Cáo:
( Ký và ghi rõ họ tên): VÕ THỊ BÚP
biểu mẫu báo cáo - Người đăng: thaituan2808-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
biểu mẫu báo cáo 9 10 90