Ktl-icon-tai-lieu

Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức đạt yêu cầu thi tuyển, xét tuyển

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo công văn số 125/CCTTHC và 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức đạt yêu cầu thi tuyển, xét
(TTHC)
tuyển

4.

Lĩnh vực thống kê

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Tổ chức Cán bộ (phòng số 1, lầu 2)
tại số 164 đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1.
Khi nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành
phần hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho
người nộp.

5.

Trình tự thực hiện

- Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn
đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần từ thứ
hai đến thứ sáu:
- Sáng từ 7h30 đến 11h30.
- Chiều từ 13h00 đến 17h00.

6.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
a) Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị của đơn vị.
- Danh sách công chức viên chức đề nghị bổ nhiệm ngạch
(nếu từ 05 hồ sơ trở lên)

7.

Hồ sơ

- Bản sao quyết định tuyển dụng (hoặc hợp đồng lao động
đầu tiên).
- Bản photo quyết định phân công người hướng dẫn tập sự.
- Bản sao hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ có chứng thực.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

8.

Thời hạn giải quyết

Trong vòng 15 ngày làm việc.
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch thành phố.

9.

Cơ quan thực hiện TTHC

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch thành phố.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.

10.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân

2
Tổ chức
Có
Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ
khai (trong ô dưới đây) và đính kèm
mẫu đơn, mẫu tờ khai.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1
TTHC này có yêu cầu phải
hoàn thành mẫu đơn, mẫu
tờ khai không?

Tên, số, ký hiệu văn bản
quy định mẫu đơn, mẫu tờ
khai 1

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2

Tên, số, ký hiệu văn bản
quy định mẫu đơn, mẫu tờ
khai 2

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (n)

12.

Nêu rõ tên, số, ký hiệu văn
bản ban hành mẫu đơn, mẫu
tờ khai (trong ô dưới đây)
và đính kèm văn bản đó.

Tên, số, ký hiệu văn bản
quy định mẫu đơn,...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo công văn số 125/CCTTHC và 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức đạt yêu cầu thi tuyển, xét
tuyển
4. Lĩnh vực thống kê Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh
5. Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định.
Bước 2: Nộp hồ tại phòng Tổ chức Cán bộ (phòng số 1, lầu 2)
tại số 164 đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1.
Khi nhận hồ sơ, Tổ tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra thành
phần hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp thành phần hồ đầy đủ thì viết giấy hẹn cho
người nộp.
- Trường hợp thành phần hồ chưa đầy đủ thì hướng dẫn
đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ.
Bước 3: Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận.
* Thời gian tiếp nhận trả kết quả o các ngày trong tuần từ thứ
hai đến thứ sáu:
- Sáng từ 7h30 đến 11h30.
- Chiều từ 13h00 đến 17h00.
6. Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
7. Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị của đơn vị.
- Danh sách công chức viên chức đề nghị bổ nhiệm ngạch
(nếu từ 05 hồ sơ trở lên)
- Bản sao quyết định tuyển dụng (hoặc hợp đồng lao động
đầu tiên).
- Bản photo quyết định phân công người hướng dẫn tập sự.
- Bản sao hộ khẩu, văn bằng, chứng chỉ có chứng thực.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
8. Thời hạn giải quyết Trong vòng 15 ngày làm việc.
9. Cơ quan thực hiện TTHC
a) quan thẩm quyền quyết định: Sở Văn a, Thể thao Du
lịch thành phố.
b) quan hoặc người thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp
thực hiện (nếu có): không.
c) quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao Du
lịch thành phố.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không.
10. Đối tượng thực hiện TTHC Cá nhân
Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức đạt yêu cầu thi tuyển, xét tuyển - Trang 2
Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức đạt yêu cầu thi tuyển, xét tuyển - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức đạt yêu cầu thi tuyển, xét tuyển 9 10 383