Ktl-icon-tai-lieu

các bước xây dựng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ

Được đăng lên bởi minhchau8593
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3376 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIẾN CỦA TRẺ
BIỂU MẪU SỐ 1
Trường: Mẫu Giáo Sơn Ca
Lớp: ..................................................
STT

CHỈ SỐ LỰA CHỌN

MINH CHỨNG

PHƯƠNG PHƯƠNG
PHÁP
TIỆN
THEO DÕI
THỰC
HIỆN

CÁCH
THỰC
HIỆN

* Giáo dục thể chất
Chỉ số 6
Chỉ số
11

Chỉ số
12
Chỉ số
13

-Tô màu kín, không chờm ra ngoài
đường viền các hình vẽ.

-Cầm bút đúng, bằng ngón trỏ , ngón
cái,đỡ bằng ngón giữa.Tô không
chờm ra ngoài.
-Đi thăng bằng trên ghế thể dục ( 2m x
-Khi bước lên ghế không mất thăng
0,25m x 0,35m).
bằng.
-Giữ được thăng bằng hết chiều dài
của ghế.
-Chạy 18m trong khoảng thời gian 5-7
-Chạy được 18m liên tục trong vòng
giây.
5-7 giây. Phối hợp chân tay nhịp
nhàng.
-Chạy liên tục 150m không hạn chế thời -Chạy với tốc độ chậm, đều,phối hợp
gian.
chân tay nhịp nhàng.
-Đến đích vẫn tiếp tục đi 2-3 phút
- Không có biểu hiện quá mệt: thở
dồn, thở gấp, thở hổn hển.
-Tham gia hoạt động học tập liên tục và
-Tập trung chú ý
không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng -Tham gia hoạt động tích cực.

-Quan sát
trực tiếp.

-Sáp màu,
vở,sách

-Quan sát
tự nhiên
-Quan sát
tự nhiên

-Ghế thể
dục

- Trong
sinh hoạt
hàng ngày
- Ngoài
trời
- Ngoài
trời

-Quan sát
tự nhiên

- Ngoài
trời

-Quan sát
trực tiếp.

- Trong
sinh hoạt
hàng ngày

- Đồ dung
đồ chơi

Chỉ số
14

30 phút.

-Không có biểu hiện mệt mỏi.

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn,
sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.

-Rửa sạch: tay không có mùi xà
-Tự rửa tay bằng xà phòng sau khi đi
vệ sinh và khi tay bẩn.
-Tự chải răng, rửa mặt.
-Rửa mặt chải răng bằng nước sạch.
-Lấy tay che miệng khi ho, ngáp.
-Chải hoặc vuối lại tóc khi bị rối.
chỉnh lại quần áo khi bị xộc xệch.
- Kể được tên một số thức ăn có
trong bữa ăn hằng ngày.
- Phân biệt được nơi bẩn nơi
sạch.Phân biệt được nơi nguy hiểm
như sông, suối, ổ điện.
-Không đi theo người lạ.Kêu người
lớn khi bị ép đi hoặc mách khi có sự
việc đó xảy ra với bạn.

-Tự rửa mặt và chải răng hàng ngày
Chỉ
số15

-Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp
-Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.

Chỉ
số16

- Kể tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn
hàng ngày.

Chỉ số
17
Chỉ số
18

-Không chơi ở những nơi mất vệ sinh,
nhuy hiểm.

Chỉ số
19

-Không đi theo không nhận quà của
người lạ khi chưa được người thân cho
phép.

Chỉ số
23
Chỉ số
24
* Lĩnh vực phát triển tình cảm và

- Bài tập
- Bài tập
- Bài tập
- Bài tập

-Quan sát
tự nhiên

-Trò
chuyện

- Các
dụng cụ
vệ sinh
- Các
dụng cụ
vệ sinh

- Ngoài
trời
- Trong
sinh hoạt
hàng ngày

- Trong
sinh hoạt
hàng ngày

kỹ năng xã hội...
CÁC BƯỚC XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ THEO DÕI SỰ PHÁT TRIẾN CỦA TRẺ
BIỂU MẪU SỐ 1
Trường: Mẫu Giáo Sơn Ca
Lớp: ..................................................
STT CHỈ SỐ LỰA CHỌN MINH CHỨNG PHƯƠNG
PHÁP
THEO DÕI
PHƯƠNG
TIỆN
THỰC
HIỆN
CÁCH
THỰC
HIỆN
* Giáo dục thể chất
Chỉ số 6
Chỉ số
11
Chỉ số
12
Chỉ số
13
-Tô màu kín, không chờm ra ngoài
đường viền các hình vẽ.
-Đi thăng bằng trên ghế thể dục ( 2m x
0,25m x 0,35m).
-Chạy 18m trong khoảng thời gian 5-7
giây.
-Chạy liên tục 150m không hạn chế thời
gian.
-Tham gia hoạt động học tập liên tục và
không có biểu hiện mệt mỏi trong khoảng
-Cầm bút đúng, bằng ngón trỏ , ngón
cái,đỡ bằng ngón giữa.Tô không
chờm ra ngoài.
-Khi bước lên ghế không mất thăng
bằng.
-Giữ được thăng bằng hết chiều dài
của ghế.
-Chạy được 18m liên tục trong vòng
5-7 giây. Phối hợp chân tay nhịp
nhàng.
-Chạy với tốc độ chậm, đều,phối hợp
chân tay nhịp nhàng.
-Đến đích vẫn tiếp tục đi 2-3 phút
- Không có biểu hiện quá mệt: thở
dồn, thở gấp, thở hổn hển.
-Tập trung chú ý
-Tham gia hoạt động tích cực.
-Quan sát
trực tiếp.
-Quan sát
tự nhiên
-Quan sát
tự nhiên
-Quan sát
tự nhiên
-Quan sát
trực tiếp.
-Sáp màu,
vở,sách
-Ghế thể
dục
- Đồ dung
đồ chơi
- Trong
sinh hoạt
hàng ngày
- Ngoài
trời
- Ngoài
trời
- Ngoài
trời
- Trong
sinh hoạt
hàng ngày
các bước xây dựng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các bước xây dựng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ - Người đăng: minhchau8593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
các bước xây dựng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ 9 10 633