Ktl-icon-tai-lieu

Các loại biên bản xử lý vi phạm

Được đăng lên bởi spiritdoor
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC LOẠI BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM TẠI LỚP (THAM KHẢO)
TRƯỜNG THCS NGHĨA HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN
Về việc vi phạm nội quy học sinh
Hôm nay, vào hồi
, ngày…….tháng……năm 2012, tại…………….....trường THPT
Lê Hồng Phong. Gồm có:
I. VỀ PHÍA GIÁO VIÊN:........................................................................................
..............................................................................................................................
II. HỌC SINH:.......................................................................................................
..............................................................................................................................
III. NỘI DUNG HỌC SINH VI PHẠM (DO HỌC SINH KHAI):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Kết luận:.................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Biên bản đã được thông qua cho các bên cùng ng...
CÁC LOẠI BIÊN BẢN XỬ LÝ VI PHẠM TẠI LỚP (THAM KHẢO)
TRƯỜNG THCS NGHĨA HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BIÊN BẢN
Về việc vi phạm nội quy học sinh
Hôm nay, vào hồi , ngày…….tháng……năm 2012, tại…………….....trường THPT
Lê Hồng Phong. Gồm có:
I. VỀ PHÍA GIÁO VIÊN:........................................................................................
..............................................................................................................................
II. HỌC SINH:.......................................................................................................
..............................................................................................................................
III. NỘI DUNG HỌC SINH VI PHẠM (DO HỌC SINH KHAI):
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Các loại biên bản xử lý vi phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các loại biên bản xử lý vi phạm - Người đăng: spiritdoor
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các loại biên bản xử lý vi phạm 9 10 828