Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết bảo mật thông tin

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG BÁO/Số 77 + 78/Ngày 05-02-2013

3

2. Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và nước
ngoài; cá nhân nước ngoài, công dân Việt Nam có liên quan đến việc giải quyết
xuất nhập cảnh.
Điều 2. Mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài
nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú
1. Công văn trả lời đề nghị xét duyệt nhân sự người nước ngoài nhập cảnh
(mẫu N4A).
2. Công văn trả lời đề nghị kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh
(mẫu N4B).
3. Công văn trả lời đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế (mẫu N4C).
4. Bản FAX thông báo cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực
cho khách (mẫu N4D).
5. Phiếu yêu cầu điện báo (mẫu N4E).
6. Thị thực dán (mẫu N6A).
7. Thị thực rời (mẫu N6B).
8. Dấu gia hạn tạm trú (mẫu N6C).
9. Giấy báo tin (về việc người nước ngoài xin thường trú) (mẫu N11A).
10. Phiếu khai báo tạm trú (mẫu N12).
11. Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú (mẫu N13).
12. Lệnh trục xuất (mẫu N14).
13. Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15A).
14. Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N15B).
15. Giấy phép vào khu vực biên giới (mẫu N16).
16. Tờ khai đề nghị cấp Giấy miễn thị thực (N19).
17. Giấy bảo lãnh (mẫu N20).
18. Công văn trả lời nhân sự người nước ngoài đề nghị cấp Giấy miễn thị thực
(mẫu N21).
19. Giấy miễn thị thực loại dán (mẫu N22A).
20. Giấy miễn thị thực loại quyển (mẫu N22B).
Điều 3. Mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý người Việt Nam định
cư ở nước ngoài đăng ký thường trú tại Việt Nam
1. Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp
của cá nhân (mẫu TT02).

4

CÔNG BÁO/Số 77 + 78/Ngày 05-02-2013

2. Công văn gửi Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kết
quả giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú
(mẫu TT04).
3. Công văn gửi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông báo kết quả
giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam thường trú
(mẫu TT05).
4. Giấy báo tin (mẫu TT06).
5. Giấy giới thiệu (mẫu TT07).
Điều 4. Mẫu giấy tờ liên quan đến công tác xác minh, tiếp nhận phụ nữ,
trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về
1. Tờ khai dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (mẫu
TK-PNTE).
2. Biên bản giao, nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về (mẫu
BBGN-PNTE).
3. Giấy chứng nhận về nước cấp cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài
trở về (mẫu CN-PNTE (A) do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp.
4. Giấy chứng nhận về nước cấp cho phụ nữ, ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cam kết bảo mật thông tin - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Cam kết bảo mật thông tin 9 10 244