Ktl-icon-tai-lieu

Cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1144 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ Tướng Chính phủ)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính
Cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Y Dược học cổ truyền

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người đề nghị cấp” Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
đến nộp hồ sơ tại “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” - Sở Y tế Thành
Phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.
Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo qui định
của nhà nước)
Bước 2: Chuyên viên “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”: kiểm tra thành
phần hồ sơ, in phiếu tiếp nhận hồ sơ và đưa phiếu tiếp nhận cho
người đề nghị cấp” Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. Chuyển hồ
sơ cho Phòng Quản lý Y Dược học cổ truyền.
Bước 3: Chuyên viên Phòng Quản lý Y Dược học cổ truyền nhận thụ
lý giại quyết hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ để chuẩn bị trình Hội
Đồng tư vấn Y Dược Học Cổ Truyền.
Bước 4: Hội Đồng Tư Vấn Y Dược Học Cổ Truyền thẩm định và họp
bỏ phiếu kín: đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận bài
thuốc gia truyền và báo cáo kết quả với Giám Đốc Sở Y tế.
Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30 ngày
làm việc tính từ lúc nhận đủ hồ sơ), người hành nghề nhận kết quả tại
“Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”.- Sở Y tế

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

7.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền” gửi Sở
Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.Đơn có xác nhận của Chi Hội đông y,
Trạm y tế và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người có bài
thuốc cư trú.
- Sơ yếu lý lịch ghi rõ quá trình họat động chuyên môn về y học
cổ truyền của dòng tộc, gia đình và bản thân(có xác nhận của Uỷ ban
nhân dân phường , xã, thị trấn nơi cư trú)
- Bản giải trình về bài thuốc gia truyền, trong đó phải ghi rõ:
+ Xuất xứ của bài thuốc qua các đời trong dòng tộc, gia đình, nơi
đã sử dụng bài thuốc để điều trị.
+ Công thức của bài thuốc( ghi rõ tên từng vị, liều lượng);
+ Cách gia giảm( nếu có)
+ Cách bào chế;
+ Dạng thuốc;
+ Cách dùng, đường dùng;
+ Liều dùng;

2
+ Chỉ định, chống chỉ định.
- Tư liệu chứng minh hiệu quả điều trị của bài thuốc.
+ Sổ theo dõi người bệnh( có ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính,
địa chỉ, nghề ...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ Tướng Chính phủ)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền”
4. Lĩnh vực thống kê Y Dược học cổ truyền
5. Trình tự thực hiện
Bước 1: Người đề nghị cấp” Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
đến nộp hồ tại “Phòng tiếp nhận trả hồ sơ” - Sở Y tế Thành
Phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1.
Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(t thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trừ ngày nghỉ lễ theo qui định
của nhà nước)
Bước 2: Chuyên viên “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”: kiểm tra thành
phần hồ sơ, in phiếu tiếp nhận hồ đưa phiếu tiếp nhận cho
người đề nghị cấp” Giấy chứng nhận i thuốc gia truyền. Chuyển hồ
sơ cho Phòng Quản lý Y Dược học cổ truyền.
Bước 3: Chuyên viên Phòng Quản lý Y Dược học cổ truyền nhận thụ
giại quyết hồ sơ, lập phiếu thẩm t hồ sơ để chuẩn bị trình Hội
Đồng tư vấn Y Dược Học Cổ Truyền.
Bước 4: Hội Đồng Tư Vấn Y Dược Học Cổ Truyền thẩm định và họp
bỏ phiếu kín: đồng ý hoặc không đồng ý cấp Giấy chứng nhận bài
thuốc gia truyền và báo cáo kết quả với Giám Đốc Sở Y tế.
Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30 ngày
làm việc tính từ lúc nhận đủ hồ sơ), người hành nghề nhận kết quả tại
“Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ”.- Sở Y tế
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
7. Hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền” gửi Sở
Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.Đơn xác nhận của Chi Hội đông y,
Trạm y tế Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người bài
thuốc cư trú.
- Sơ yếu lý lịch ghiquá trình họat động chuyên môn về y học
cổ truyền của dòng tộc, gia đình và bản thân(có xác nhận của Uỷ ban
nhân dân phường , xã, thị trấn nơi cư trú)
- Bản giải trình về bài thuốc gia truyền, trong đó phải ghi rõ:
+ Xuất xứ của bài thuốc qua các đời trong dòng tộc, gia đình, nơi
đã sử dụng bài thuốc để điều trị.
+ Công thức của bài thuốc( ghi rõ tên từng vị, liều lượng);
+ Cách gia giảm( nếu có)
+ Cách bào chế;
+ Dạng thuốc;
+ Cách dùng, đường dùng;
+ Liều dùng;
Cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền” - Trang 2
Cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền” - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cấp “Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền” 9 10 116