Ktl-icon-tai-lieu

Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
(TTHC)

4.

Lĩnh vực thống kê

Môi trường

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo
qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của
Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63 Lý Tự Trọng, phường
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều
từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần,
riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính
đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản lý Chất thải rắn – Sở Tài nguyên và
Môi trường tiến hành xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu
thì tiến hành cấp phép. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn
bản trả lời (điều chỉnh, bổ sung hoặc từ chối cấp phép) cho tổ
chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy hẹn tổ chức, cá nhân
sẽ cử đại diện đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ để nhận
kết quả.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị (trường hợp đơn vị đề nghị
cấp phép là tổ chức);

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (cấp
mới);
- Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh (có đăng ký hành nghề vận chuyển hàng

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

2
hóa trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);
- Bản sao Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi
trường (kèm theo bản sao Bản cam kết bảo vệ môi trường)
hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng
ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt;
- Bản mô tả cơ sở đã đầu tư xây dựng (quy mô, diện tích, sơ
đồ chức năng, quy hoạch, thiết kế kiến trúc…);
- ...
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1.
Số hồ sơ
2.
Tên Cơ quan thống kê Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
4.
Lĩnh vực thống kê Môi trường
5.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, nhân chuẩn bị đầy đủ hồ hợp lệ theo
qui định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ tại Tổ tiếp nhận trả kết quả hồ của
Sở i nguyên Môi trường, số 63 Tự Trọng, phường
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều
từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần,
riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
- Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên Môi trường kiểm tra tính
đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên
nhận cho người nộp.
+ Trường hợp hồ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì
hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Quản Chất thải rắn Sở Tài nguyên
Môi trường tiến hành xem xét hồ sơ. Nếu hồ đạt yêu cầu
thì tiến hành cấp phép. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu văn
bản trả lời (điều chỉnh, bổ sung hoặc từ chối cấp pp) cho tổ
chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy hẹn tổ chức, nhân
sẽ cử đại diện đến Tổ tiếp nhận trả kết quả hồ để nhận
kết quả.
Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:
- Biên nhận hồ sơ.
- Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).
- Giấy giới thiệu của đơn vị (trường hợp đơn vị đề nghị
cấp phép là tổ chức);
6.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
7.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đăng hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (cấp
mới);
- Bản sao Quyết định thành lập sở hoặc Giấy chứng nhận
đăng kinh doanh (có đăng hành nghề vận chuyển hàng
Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại 9 10 399