Ktl-icon-tai-lieu

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài:
Mục đích: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài.
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài trước đây thường trú tại
tỉnh Hậu Giang, người nước ngoài.
Hồ sơ gồm có:
+ Tờ khai (Mẫu số 9);
+ Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có).
Lệ phí: 50.000 đ/ trường hợp
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp.
Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số
01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp; Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày
14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.

...
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài:
Mục đích: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài.
Đối tượng áp dụng: Công dân Việt Nam định nước ngoài trước đây thường trú tại
tỉnh Hậu Giang, người nước ngoài.
Hồ sơ gồm có:
+ Tờ khai (Mẫu số 9);
+ Bản chính giấy khai sinh cũ (nếu có).
Lệ phí: 50.000 đ/ trường hợp
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 05 ngày (tính theo ngày làm việc), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Địa điểm tiếp nhận:
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tư pháp.
Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ; Thông số
01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ pháp; Quyết định s 37/QĐ-UBND ngày
14/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang.
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài 9 10 336