Ktl-icon-tai-lieu

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ )
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình
(TTHC)
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền)

4.

Lĩnh vực thống kê

Y dược cổ truyền

5.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người hành nghề chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy
định.
- Bước 2: Người hành nghề đến nộp hồ sơ tại “Phòng tiếp nhận và
trả hồ sơ”- Sở Y tế thành phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận
I:
Sáng : từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy
định nhà nước)
- Bước 3: Chuyên viên “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” kiểm tra
thành phần hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận và đưa cho người hành nghề.
Chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý dịch
vụ Y tế.
- Bước 4: Chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý dịch vụ Y tế
nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu:
 Có yêu cầu bổ sung: trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
 Kết luận không đạt yêu cầu: trình lãnh đạo phòng phê duyệt
và thực hiện qui trình trả hồ sơ.
 Kết luận đạt yêu cầu: lập phiếu yêu cầu dự thảo Chứng chỉ
hành nghề Y tư nhân.
- Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30
ngày tính từ lúc hồ sơ được bổ sung đầy đủ), người hành nghề nhận
kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Y tế

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (mẫu).
- Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận trình độ
chuyên môn
- Giấy khám sức khỏe.
- Sơ yếu lý lịch (mẫu).
- Giấy chứng nhận đơn vị (mẫu)
- Giấy báo mất Chứng chỉ hành hành nghề có xác nhận của cơ quan
công an cấp phường nơi người đó mất Chứng chỉ hành nghề
- Bản cam kết thực hiện đúng các qui định luật bảo vệ sức khỏe
(mẫu)

7.

Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh

2
- Bản sao: chứng minh nhân dân, hộ khẩu.
- 2 ảnh cỡ 4 cm x 6 cm (mới nhất)
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc tính từ lúc nhận hồ sơ đầy đủ.

9.

Cơ quan thực hiện
TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế thành phố Hồ Chí
Minh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân
cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế
- Sở Y tế.
d) Cơ...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ )
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1.
Số hồ sơ
2.
Tên Cơ quan thống kê Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục nh chính
(TTHC)
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y học c truyền nhân (loại hình
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền)
4.
Lĩnh vực thống kê Y dược cổ truyền
5.
Trình tự thực hiện
- Bước 1: Người hành nghề chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy
định.
- Bước 2: Người hành nghề đến nộp hồ tại “Phòng tiếp nhận và
trả hồ sơ”- S Y tế thành phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận
I:
Sáng : từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy
định nhà nước)
- Bước 3: Chuyên viên “Phòng tiếp nhận trả hồ kiểm tra
thành phần hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận và đưa cho người hành nghề.
Chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý dịch
vụ Y tế.
- Bước 4: Chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý dịch vụ Y tế
nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu:
Có yêu cầu bổ sung: trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
Kết luận không đạt u cầu: trình lãnh đạo phòng pduyệt
và thực hiện qui trình trả hồ sơ.
Kết luận đạt yêu cầu: lp phiếu yêu cầu dự thảo Chứng chỉ
hành nghề Y tư nhân.
- Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ trên phiếu tiếp nhận (30
ngày tính từ lúc hồ sơ được bổ sung đầy đủ), người hành nghề nhận
kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Y tế
6.
Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7.
Hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (mẫu).
- Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận trình độ
chuyên môn
- Giấy khám sức khỏe.
- Sơ yếu lý lịch (mẫu).
- Giấy chứng nhận đơn vị (mẫu)
- Giấy báo mất Chứng chỉ hành hành nghề có xác nhận của cơ quan
công an cấp phường nơi người đó mất Chứng chỉ hành nghề
- Bản cam kết thực hiện đúng các qui định luật bảo vệ sức khỏe
(mẫu)
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền) - Trang 2
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền) 9 10 585