Ktl-icon-tai-lieu

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ )
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình
(TTHC)
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền)

4.

Lĩnh vực thống kê

Y dược cổ truyền

5.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người hành nghề chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy
định.
- Bước 2: Người hành nghề đến nộp hồ sơ tại “Phòng tiếp nhận và
trả hồ sơ”- Sở Y tế thành phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận
I:
Sáng : từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy
định nhà nước)
- Bước 3: Chuyên viên “Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ” kiểm tra
thành phần hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận và đưa cho người hành nghề.
Chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý dịch
vụ Y tế.
- Bước 4: Chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý dịch vụ Y tế
nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu:
 Có yêu cầu bổ sung: trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
 Kết luận không đạt yêu cầu: trình lãnh đạo phòng phê duyệt
và thực hiện qui trình trả hồ sơ.
 Kết luận đạt yêu cầu: lập phiếu yêu cầu dự thảo Chứng chỉ
hành nghề Y tư nhân.
- Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30
ngày tính từ lúc hồ sơ được bổ sung đầy đủ), người hành nghề nhận
kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Y tế

6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (mẫu).
- Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận trình độ
chuyên môn: có 1 trong các bằng cấp sau:

Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh



Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp về Y học cổ
truyền trở lên.



Bằng cấp lương y do cơ sở có chức năng đào tạo được Bộ Y
tế chỉ định đào tạo và cấp.

Giấy chứng nhận chuyên môn Y học cổ truyền (chứng nhận
lương y) do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế đã cấp trước ngày Thông
tư số 01/2004/QĐ-BYT có hiệu lực.
- Bản sao giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở


2
Y tế cấp theo qui định của Bộ Y tế hoặc các giấy tờ chứng minh
thời gian thực hành 5 năm trở lên tại các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh bằng Y học cổ truyền hợp pháp:
•

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc thôi
việc hoặc đã chuyển công việc khác mà không làm chuyên
môn thì có bả...
BIỂU MẪU 1
(Kèm theo Công văn số 126 /CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ
công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ )
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1. Số hồ sơ
2. Tên Cơ quan thống kê Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục nh chính
(TTHC)
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền nhân (loại hình
Phòng chẩn trị Y học cổ truyền)
4. Lĩnh vực thống kê Y dược cổ truyền
5. Trình tự thực hiện
- Bước 1: Người hành nghề chuẩn bị hồ đầy đủ thủ tục theo quy
định.
- Bước 2: Người hành nghề đến nộp hồ tại “Phòng tiếp nhận
trả hồ sơ”- Sở Y tế thành phố, số 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận
I:
Sáng : từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30
Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00
(từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy
định nhà nước)
- Bước 3: Chuyên viên “Phòng tiếp nhận tr hồ sơ” kiểm tra
thành phần hồ sơ, ghi phiếu tiếp nhận và đưa cho người hành nghề.
Chuyển hồ sơ cho chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý dịch
vụ Y tế.
- Bước 4: Chuyên viên thụ lý hồ sơ của phòng Quản lý dịch vụ Y tế
nhận hồ sơ, lập phiếu thẩm xét hồ sơ. Nếu:
Có yêu cầu bổ sung: trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
Kết luận không đạt yêu cầu: trình lãnh đạo phòng phê duyệt
và thực hiện qui trình trả hồ sơ.
Kết luận đạt yêu cầu: lập phiếu yêu cầu dự thảo Chứng chỉ
hành nghề Y tư nhân.
- Bước 5: Căn cứ theo ngày nhận hồ sơ trên phiếu tiếp nhận (30
ngày tính từ lúc hồ sơ được bổ sung đầy đủ), người hành nghề nhận
kết quả tại Phòng tiếp nhận và trả hồ sơ – Sở Y tế
6. Cách thức thực hiện Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
7. Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề (mẫu).
- Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận trình độ
chuyên môn: có 1 trong các bằng cấp sau:
Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp về Y học cổ
truyền trở lên.
Bằng cấp lương y do cơ sở có chức năng đào tạo được Bộ Y
tế chỉ định đào tạo và cấp.
Giấy chứng nhận chuyên môn Y học cổ truyền (chứng nhận
lương y) do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế đã cấp trước ngày Thông
tư số 01/2004/QĐ-BYT có hiệu lực.
- Bản sao giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cấp mới Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền tư nhân (loại hình Phòng chẩn trị Y học cổ truyền) 9 10 290