Ktl-icon-tai-lieu

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thủ tục đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và
thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
Tên thủ tục

Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị
rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

Lĩnh vực

Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia BHYT làm đơn đề nghị theo quy định
gửi người SDLĐ để làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH đổi thẻ
BHYT (đối với trường hợp đang làm việc) hoặc gửi trực tiếp cho cơ
quan BHXH (đối với trường hợp đã nghỉ việc).
2. Bước 2: Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu nội dung đề nghị
điều chỉnh với các giấy tờ liên quan, nếu đủ điều kiện thì in, đổi thẻ
BHYT.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần số lượng 1. Thành phần hồ sơ
hồ sơ
a) Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:
- Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT (Mẫu D01-TS).
- Thẻ BHYT cũ.
- Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng và thay đổi
thông tin trên thẻ BHYT.
b) Trường hợp nộp hồ sơ thông qua người SDLĐ: thêm văn bản đề
nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy
định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

Cơ quan thực hiện

BHXH quận/huyện

Kết quả thực hiện thủ Thẻ BHYT
tục hành chính
Lệ phí

2.000 đồng/thẻ

Yêu cầu, điều kiện Không
thực hiện

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009
của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
- Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 3/2/2010 của Bộ Tài chính về
việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp
lại và đổi thẻ BHYT.
- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám
đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định quản lý thu
BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

...
Thủ tục đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và
thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
Tên thủ tục Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị
rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người tham gia BHYT làm đơn đề nghị theo quy định
gửi người SDLĐ để làm thủ tục đề nghị quan BHXH đổi thẻ
BHYT (đối với trường hợp đang làm việc) hoặc gửi trực tiếp cho
quan BHXH (đối với trường hợp đã nghỉ việc).
2. Bước 2: quan BHXH kiểm tra, đối chiếu nội dung đề nghị
điều chỉnh với các giấy tờ liên quan, nếu đủ điều kiện thì in, đổi thẻ
BHYT.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần số lượng
hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ
a) Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:
- Đơn đề nghị đổi thẻ BHYT (Mẫu D01-TS).
- Thẻ BHYT cũ.
- Bản sao giấy tờ liên quan để thay đổi mức hưởng thay đổi
thông tin trên thẻ BHYT.
b) Trường hợp nộp hồ thông qua người SDLĐ: thêm văn bản đề
nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ theo quy
định
Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
Cơ quan thực hiện BHXH quận/huyện
Kết quả thực hiện thủ
tục hành chính
Thẻ BHYT
Lệ phí 2.000 đồng/thẻ
Yêu cầu, điều kiện
thực hiện
Không
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT - Trang 2
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 9 10 965