Ktl-icon-tai-lieu

Casio THCS

Được đăng lên bởi Bùi Võ Thế Vinh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐỀ CASIO: ĐỒNG DƯ THỨC
--------------o0o---------------1/ Tìm số dư của A:B
A
A
Số dư
= A - B ( phần nguyên )
B
B
VD: Tìm dư 374 : 49
Ta có: 374 : 49 = 7,63
374 - 49 . 7 = 31  dư
Bài tập: Tìm dư
a) 9124565217 : 123456 ( r = 55713)
b) 143946 : 32147
( r = 15358)
c) 37592004 : 4502005 ( r = 1575964)
d) 11031972 : 101972 ( r = 18996)
e) 412327 : 95215
( r = 31467)
f) 18901969 : 1512005 ( r = 757909)
g) 2345678901234 : 45678 ( r = 1986)
h) 24728303034986074 : 2003 ( r = 401)
i) 221219452221975 : 2005 ( r = 1095)

2/ Đồng dư
Công thức:

a  m ( mod p)
 a c  mc ( mod p )

 a  m(mod p )

 b  n(mod p )
 a . b  m . n ( mod p )

...
CHUYÊN ĐỀ CASIO: ĐỒNG DƯ THỨC
--------------o0o----------------
1/ Tìm số dư của A:B
Số dư
A
B
= A - B ( phần nguyên
A
B
)
VD: Tìm dư 374 : 49
Ta có: 374 : 49 = 7,63
374 - 49 . 7 = 31
Bài tập: Tìm dư
a) 9124565217 : 123456 ( r = 55713)
b) 143946 : 32147 ( r = 15358)
c) 37592004 : 4502005 ( r = 1575964)
d) 11031972 : 101972 ( r = 18996)
e) 412327 : 95215 ( r = 31467)
f) 18901969 : 1512005 ( r = 757909)
g) 2345678901234 : 45678 ( r = 1986)
h) 24728303034986074 : 2003 ( r = 401)
i) 221219452221975 : 2005 ( r = 1095)
2/ Đồng dư
Công thức:
a m
( mod p)
c c
a m
( mod p )
(mod )
(mod )
a m p
b n p
a . b
m . n ( mod p )
Casio THCS - Người đăng: Bùi Võ Thế Vinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Casio THCS 9 10 224