Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi phỏng vấn

Được đăng lên bởi Bão
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
câu hỏi phỏng vấn chuyên viên giám sát thi công
Câu 1 : vì công ty chúng tôi tuyển chuyên viên giám sát thi công công trình và các
dự án nên chú trọng đến hiệu quả của dự án nhưng chúng tôi vẫn mong muốn
tuyển người có năng lực làm việc lâu dài cho công ty,hiện tại anh/chị đang làm
việc cho công ty trực thuộc xây dựng nào (đang nhận dự án ngoài ) ,hay anh chị
đang làm việc độc lập theo dự án của các công ty khác nhau?
Câu 2 : anh chị có hiểu biết như thế nào về công ty của chúng tôi?
Câu 3: trước đây anh /chị đã từng tham gia và hoàn thành những dự án ,công trình
nào?
Câu 4: bởi chúng tôi là một công ty lớn đã từng thành công trong lĩnh vực xây
dựng với những dự án công trình lớn nên đối với những dự án lớn trước mắt thì
anh/chị có khả năng chịu đựng áp lực công việc như thế nào.Đặc thù công việc là
gắn với môi trường xây dựng thi công ,công trường thường xuyên di chuyển gắn
với hiện trường và môt trường làm việc ngoài trời anh chị có đủ sức khỏe để hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao phó không?
Câu 5 :nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thi công thì anh/ chị sẽ xử lí như thế
nào ? (đối với công nhân viên cấp dưới và đối với lãnh đạo cấp trên).
Câu 6: bản thân anh chị/chị nhận thấy mình có những ưu điểm ,khả năng gì để tự
tin hoàn thành tốt công việc này?. Những lỗi anh /chị đã từng gặp phải trong các
dự án trước đây là gì.
Cách xử lí của anh/chị trong các tình huống đó ra sao?
Câu 7 :giả sử trong một tình huống do sai sót của thông số của bộ phận thi công
công trình dẫn đến phía công nhân thi công thực hiện sai so với số liệu của công ty
đề ra một cách nghiêm trọng với quy mô công trình tương đối lớn(có thể phải hủy
bỏ và thi công lại nhiệm vụ đó) thì anh chị sẽ xử lí như thế nào để không bị chậm
tiến độ công trình?
Câu 8 :anh/chị có thắc mắc gì cần giải đáp sau buổi phỏng vấn này không?

...
câu hỏi phỏng vấn chuyên viên giám sát thi công
Câu 1 : vì công ty chúng tôi tuyển chuyên viên giám sát thi công công trình và các
dự án nên chú trọng đến hiệu quả của dự án nhưng chúng tôi vẫn mong muốn
tuyển người có năng lực làm việc lâu dài cho công ty,hiện tại anh/chị đang làm
việc cho công ty trực thuộc xây dựng nào (đang nhận dự án ngoài ) ,hay anh chị
đang làm việc độc lập theo dự án của các công ty khác nhau?
Câu 2 : anh chị có hiểu biết như thế nào về công ty của chúng tôi?
Câu 3: trước đây anh /chị đã từng tham gia và hoàn thành những dự án ,công trình
nào?
Câu 4: bởi chúng tôi là một công ty lớn đã từng thành công trong lĩnh vực xây
dựng với những dự án công trình lớn nên đối với những dự án lớn trước mắt thì
anh/chị có khả năng chịu đựng áp lực công việc như thế nào.Đặc thù công việc là
gắn với môi trường xây dựng thi công ,công trường thường xuyên di chuyển gắn
với hiện trường và môt trường làm việc ngoài trời anh chị có đủ sức khỏe để hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao phó không?
Câu 5 :nếu phát hiện sai phạm trong quá trình thi công thì anh/ chị sẽ xử lí như thế
nào ? (đối với công nhân viên cấp dưới và đối với lãnh đạo cấp trên).
Câu 6: bản thân anh chị/chị nhận thấy mình có những ưu điểm ,khả năng gì để tự
tin hoàn thành tốt công việc này?. Những lỗi anh /chị đã từng gặp phải trong các
dự án trước đây là gì.
Cách xử lí của anh/chị trong các tình huống đó ra sao?
Câu 7 :giả sử trong một tình huống do sai sót của thông số của bộ phận thi công
công trình dẫn đến phía công nhân thi công thực hiện sai so với số liệu của công ty
đề ra một cách nghiêm trọng với quy mô công trình tương đối lớn(có thể phải hủy
bỏ và thi công lại nhiệm vụ đó) thì anh chị sẽ xử lí như thế nào để không bị chậm
tiến độ công trình?
Câu 8 :anh/chị có thắc mắc gì cần giải đáp sau buổi phỏng vấn này không?
Câu hỏi phỏng vấn - Trang 2
Câu hỏi phỏng vấn - Người đăng: Bão
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu hỏi phỏng vấn 9 10 18