Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi thảo luaamj lí luận nhà nước pháp luật

Được đăng lên bởi Trang Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Theo em pháp luật chỉ phụ thuộc tương đối với kinh tế chứ không phụ thuộc tuyệt
đối vào kinh tế vì vậy các nươc có một nền kinh tế phát triển thì nền kih tề hoàn
thiện điều nay à chưa chắc.
-Bởi lẻ kể từ khi nhà nước chưa ra đời thì con người đã hoạt động tạo ra của cải vật
chất để tồn tại và phát triển cho đến khi nhà nước đầu tiên ra đời. Mà một trong
những điều kiện ra đời nhà nước là các điều kiện về kinh tế,xã hội. Khi của cải vật
chất làm ra nhiều khiến xã hội phân chia giai cấp thành kẻ giàu người nghèo. Các
giai cấp đối kháng đấu tranh lẫn nhau cần có nhà nước ra đời để quản lí đời sống xã
hội
- Nhà nước ra đời để quản lí mọi mặt đời sống xã hội trong đó có kinh tế. Vì vậy kinh
tế chỉ là một lát cắt nhỏ trong trong toàn bộ hệ thống mà pháp luật chịu trách
nhiệm quản lí. Ngoài ra còn pháp luật còn điều chỉnh hành vi con người, các mối
quan hệ xã hội….
- Pháp luật có thể xem là bệ phóng là điều kiện để kinh tế phát triển nhanh và
mạnh, ví dụ như nước ta một nền kinh tế mới phát triển để tham ga hội nhập kinh tế
quốc tế ta cần xây dựng cho mình một hệ thống pháp luật chặt chẻ, hoàn thiện tạo
hành lang pháp lí tốt mời gọi đầu tư mở cửa thị trương như trước khii nước thực hiện
mởi cửa thị trường mới phát triển theo đường lối mới một nền kinh tế thị trường đa
thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa chung ta đã phải tiến hành sữa hiến
pháp 1946 thành hiến pháp 1992 cho phù hợp
- Ở các nước có nền kinh tế phát triển bậc nhât như Anh, Pháp, Mỹ….thì tuy họ có
một nền luật pháp khá đầy đủ tạo được một môi trường thông thoáng để phát triển
kinh tế nhưng trong nội tại trong hệ thống pháp luật các nước ấy vẫn còn nhiều lỗ
hổng. Pháp luật không đại diện cho toàn thể nhân dân trong nước mà chỉ đại diện
cho giai cấp thống trị mà cụ thể là giai cấp tư bản, nó bảo vệ quyền và lợi ích của
một số ít người trong xã hội nên ít nhiều thiếu đi sự công bằng và bình đẳng. ở các
nước tư bản này thì kinh tế phần nào thao túng được chính trị, bộ máy nhà nước và
cả pháp luật bởi đằng sau nhũng ngài nghị sĩ quốc hội đằng sau đảng phái của nước
họ là các công ty các tập đoàn đa quốc gia lớn, mỗi lần đảng phái nào lên cầm
quyền thì bên đó có lợi.
Vậy ta có thể thấy rằng trong pháp luật có kinh tế và ngược lại trong kinh tế có
pháp luật và mồi quan hệ giữa chúng chỉ là tương đối chứ không hề tuyệt đôi va
kinh tế phát triển chưa chắc pháp luật đã hòa thiện nhất và nhận định như trên là
chủ quan duy ý chí

-

...
Theo em pháp luật chỉ phụ thuộc tương đối với kinh tế chứ không phụ thuộc tuyệt
đối vào kinh tế vì vậy các nươc có một nền kinh tế phát triển thì nền kih tề hoàn
thiện điều nay à chưa chắc.
-Bởi lẻ kể từ khi nhà nước chưa ra đời thì con người đã hoạt động tạo ra của cải vật
chất để tồn tại và phát triển cho đến khi nhà nước đầu tiên ra đời. Mà một trong
những điều kiện ra đời nhà nước là các điều kiện về kinh tế,xã hội. Khi của cải vật
chất làm ra nhiều khiến xã hội phân chia giai cấp thành kẻ giàu người nghèo. Các
giai cấp đối kháng đấu tranh lẫn nhau cần có nhà nước ra đời để quản lí đời sống xã
hội
- Nhà nước ra đời để quản lí mọi mặt đời sống xã hội trong đó có kinh tế. Vì vậy kinh
tế chỉ là một lát cắt nhỏ trong trong toàn bộ hệ thống mà pháp luật chịu trách
nhiệm quản lí. Ngoài ra còn pháp luật còn điều chỉnh hành vi con người, các mối
quan hệ xã hội….
- Pháp luật có thể xem là bệ phóng là điều kiện để kinh tế phát triển nhanh và
mạnh, ví dụ như nước ta một nền kinh tế mới phát triển để tham ga hội nhập kinh tế
quốc tế ta cần xây dựng cho mình một hệ thống pháp luật chặt chẻ, hoàn thiện tạo
hành lang pháp lí tốt mời gọi đầu tư mở cửa thị trương như trước khii nước thực hiện
mởi cửa thị trường mới phát triển theo đường lối mới một nền kinh tế thị trường đa
thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa chung ta đã phải tiến hành sữa hiến
pháp 1946 thành hiến pháp 1992 cho phù hợp
- Ở các nước có nền kinh tế phát triển bậc nhât như Anh, Pháp, Mỹ….thì tuy họ có
một nền luật pháp khá đầy đủ tạo được một môi trường thông thoáng để phát triển
kinh tế nhưng trong nội tại trong hệ thống pháp luật các nước ấy vẫn còn nhiều lỗ
hổng. Pháp luật không đại diện cho toàn thể nhân dân trong nước mà chỉ đại diện
cho giai cấp thống trị mà cụ thể là giai cấp tư bản, nó bảo vệ quyền và lợi ích của
một số ít người trong xã hội nên ít nhiều thiếu đi sự công bằng và bình đẳng. ở các
nước tư bản này thì kinh tế phần nào thao túng được chính trị, bộ máy nhà nước và
cả pháp luật bởi đằng sau nhũng ngài nghị sĩ quốc hội đằng sau đảng phái của nước
họ là các công ty các tập đoàn đa quốc gia lớn, mỗi lần đảng phái nào lên cầm
quyền thì bên đó có lợi.
Vậy ta có thể thấy rằng trong pháp luật có kinh tế và ngược lại trong kinh tế có
pháp luật và mồi quan hệ giữa chúng chỉ là tương đối chứ không hề tuyệt đôi va
kinh tế phát triển chưa chắc pháp luật đã hòa thiện nhất và nhận định như trên là
chủ quan duy ý chí
-
câu hỏi thảo luaamj lí luận nhà nước pháp luật - Người đăng: Trang Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
câu hỏi thảo luaamj lí luận nhà nước pháp luật 9 10 966